Menetapkan Masa Menunggu untuk Menyambung ke Rangkaian

Apabila rangkaian direka untuk menikmati kesambungan lewah dengan hab pensuisan berbilang atau jejambat, ia perlu mempunyai mekanisme untuk mengelakkan paket daripada tergelung. Satu penyelesaian yang berkesan ialah mentakrifkan tugas setiap port suis. Walau bagaimanapun, komunikasi mungkin masih terganggu selama sepuluh saat serta-merta selepas anda menukar cara peranti rangkaian disambungkan atau jika anda menambah peranti baharu. Jika jenis masalah ini berlaku, tetapkan masa menunggu untuk menyambung ke rangkaian.
1
Pilih <Menu> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih <Keutamaan>  <Rangkaian>.
Jika skrin log masuk muncul, masukkan ID dan PIN yang betul. Melog masuk ke Mesin
3
Pilih <MasaTungguutkSmbngndiMula>.
4
Masukkan masa menunggu yang diperlukan untuk memulakan komunikasi dengan rangkaian dan pilih <Guna>.
29WY-012