Konfigurasi DNS

DNS (Domain Name System) menyediakan servis untuk resolusi nama yang mengaitkan nama hos (atau domain) dengan alamat IP. Konfigurasi tetapan pilihan DNS, mDNS, atau DHCP sebagaimana yang diperlukan. Ambil perhatian bahawa prosedur konfigurasi DNS bagi IPv4 dan IPv6 berbeza.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai operasi asas yang akan dilaksanakan apabila menetapkan mesin dari Remote UI, lihat Menetapkan Pilihan Menu daripada UI Kawalan Jauh.
1
Mula dengan Remote UI dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [Network Settings].
4
Konfigurasikan tetapan DNS.
Mengkonfigurasi IPv4 DNS
1
Pilih [IPv4 Settings]  [Edit].
2
Konfigurasikan tetapan IPv4 DNS.
 [DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 12 bagi mendapatkan nama hos daripada pelayan DHCP.
[DNS Dynamic Update]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 81 bagi mengemas kini rekod DNS secara dinamik menerusi pelayan DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 6 bagi mendapatkan alamat pelayan DNS daripada pelayan DHCP.
[Acquire Domain Name]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 15 bagi mendapatkan nama domain daripada pelayan DHCP.
[Acquire WINS Server Address]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 44 bagi mendapatkan alamat pelayan WINS daripada pelayan DHCP.
[Acquire SMTP Server Address]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 69 bagi mendapatkan alamat pelayan SMTP daripada pelayan DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 70 bagi mendapatkan alamat pelayan POP3 daripada pelayan DHCP.
 [DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Masukkan alamat IP pelayan DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Masukkan alamat IP pelayan DNS sekunder, jika ada.
[Host Name]
Masukkan aksara abjad angka untuk nama hos mesin yang akan didaftarkan dengan pelayan DNS.
[Domain Name]
Masukkan aksara abjad angka untuk nama domain milik mesin seperti "example.com."
[DNS Dynamic Update]
Pilih kotak semak untuk mengemas kini rekod DNS secara dinamik setiap kali alamat IP mesin diubah. Apabila menentukan selang antara kemas kini, masukkan masa dalam jam dalam kotak teks [DNS Dynamic Update Interval].
 [mDNS Settings]
[Use mDNS]
Dipakai oleh Bonjour, mDNS (DNS multisiar) ialah protokol untuk mengaitkan nama hos dengan alamat IP tanpa menggunakan DNS. Pilih kotak semak untuk membolehkan mDNS dan masukkan nama mDNS dalam kotak teks [mDNS Name].
3
Klik [OK].
Mengkonfigurasi IPv6 DNS
1
Pilih [IPv6 Settings]  [Edit].
2
Konfigurasikan tetapan IPv6 DNS.
Kotak semak [Use IPv6] mesti dipilih untuk mengkonfigurasi tetapan. Menetapkan Alamat IPv6
 [DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 23 bagi mendapatkan alamat pelayan DNS daripada pelayan DHCP.
[Acquire Domain Name]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pilihan 24 bagi mendapatkan nama domain daripada pelayan DHCP.
 [DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Masukkan alamat IP pelayan DNS. Alamat yang bermula dengan "ff" (atau alamat multisiar) tidak boleh dimasukkan.
[Secondary DNS Server Address]
Masukkan alamat IP pelayan DNS sekunder, jika ada. Alamat yang bermula dengan "ff" (atau alamat multisiar) tidak boleh dimasukkan.
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Pilih kotak semak untuk menggunakan nama hos dan domain yang sama seperti dalam IPv4.
[Host Name]
Masukkan aksara abjad angka untuk nama hos mesin yang akan didaftarkan dengan pelayan DNS.
[Domain Name]
Masukkan aksara abjad angka untuk nama domain milik mesin seperti "example.com."
[DNS Dynamic Update]
Pilih kotak semak untuk mengemas kini rekod DNS secara dinamik setiap kali alamat IP mesin diubah. Untuk menentukan jenis alamat yang ingin anda daftarkan ke pelayan DNS, pilih kotak semak untuk [Register Manual Address], [Register Stateful Address] atau [Register Stateless Address]. Untuk menentukan selang masa antara kemas kini, masukkan masa dalam jam dalam kotak teks [DNS Dynamic Update Interval].
 [mDNS Settings]
[Use mDNS]
Dipakai oleh Bonjour, mDNS (DNS multisiar) ialah protokol untuk mengaitkan nama hos dengan alamat IP tanpa menggunakan DNS. Pilih kotak semak untuk mendayakan mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Pilih kotak semak untuk menggunakan nama mDNS yang sama seperti dalam IPv4. Untuk menetapkan nama yang berbeza, kosongkan kotak semak dan masukkan nama mDNS dalam kotak teks [mDNS Name].
3
Klik [OK].
5
Mulakan semula mesin.
MATIKAN mesin, tunggu selama sekurang-kurangnya 10 saat, dan HIDUPKAN semula.
Memilih tetapan dari panel pengendalian
Tetapan DNS juga boleh diakses daripada <Menu> dalam skrin Rumah. <Tetapan DNS>
29WY-013