Mengkonfigurasi WINS

Perkhidmatan Nama Internet Windows (WINS) ialah perkhidmatan resolusi nama yang mengaitkan nama NetBIOS (nama komputer atau pencetak dalam rangkaian SMB) dengan alamat IP. Untuk mendayakan WINS, pelayan WINS mesti ditentukan.
Bagi menentukan tetapan pelayan WINS, nama NetBIOS dan nama kumpulan kerja perlu ditetapkan. Mengkonfigurasi SMB
Fungsi tidak tersedia dalam rangkaian IPv6.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai operasi asas yang akan dilaksanakan apabila menetapkan mesin dari Remote UI, lihat Menetapkan Pilihan Menu daripada UI Kawalan Jauh.
1
Mula dengan Remote UI dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] (Tetapan/Pendaftaran) pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Pilih [Network Settings] (Tetapan Rangkaian)  [WINS Settings] (Tetapan WINS).
4
Klik [Edit] (Edit).
5
Pilih kotak semak [WINS Resolution] (Resolusi WINS) dan tentukan tetapan yang diperlukan.
[WINS Resolution] (Resolusi WINS)
Pilih kotak semak untuk menggunakan WINS untuk resolusi nama. Apabila tidak menggunakan WINS, kosongkan kotak semak.
[WINS Server Address] (Alamat Pelayan WINS)
Masukkan alamat IP pelayan WINS.
Jika alamat IP pelayan WINS diperoleh daripada pelayan DHCP, alamat IP yang diperoleh menggantikan alamat IP yang dimasukkan dalam kotak teks [WINS Server Address] (Alamat Pelayan WINS).
6
Klik [OK] (OK).
7
Mulakan semula mesin.
MATIKAN mesin, tunggu selama sekurang-kurangnya 10 saat, dan HIDUPKAN semula.
Memilih tetapan dari panel pengendalian
Tetapan WINS juga boleh diakses daripada <Menu> dalam skrin Rumah. <Tetapan WINS>
29WY-015