Menentukan Mod Penerimaan Faks Yang Mahu Digunakan

Sebelum mengkonfigurasi tetapan faks, tentukan mod penerimaan yang paling sesuai dengan penggunaan yang anda harapkan.
Penggunaan yang dicadangkan
Mod penerimaan
Gunakan faks sahaja/Jangan sesekali guna telefon
<Auto>
Tetapan ini adalah untuk ketika anda mahu menggunakan mesin secara eksklusif untuk menerima faks dan anda tidak mahu menggunakan telefon atau gagang pilihan.
Kebanyakannya guna telefon/Hampir tidak pernah menggunakan faks
<Manual>
Sambungkan telefon atau gagang telefon anda ke mesin. Tetapan ini adalah untuk ketika anda kebanyakannya mahu menggunakan telefon. Anda boleh menerima faks masuk secara manual.
Gunakan kedua-dua faks dan telefon
Gunakan mesin menjawab
<Mesin Menjawab>
Sambungkan mesin menjawab anda. Pemanggil boleh merakam mesej jika mereka memanggil semasa anda tiada di telefon. Mesin menerima faks masuk secara automatik.
Gunakan telefon atau gagang telefon yang standard
<Faks/Telefon (Penukaran Auto)>
Sambungkan telefon atau gagang telefon anda. Mesin menerima faks masuk secara automatik dan telefon berdering untuk panggilan masuk.
Bergantung pada jenis telefon yang bersambung dengannya, mesin mungkin tidak dapat menghantar atau menerima faks dengan betul.
Anda mungkin dapat menetapkan mod penerimaan secara manual selain daripada yang diterangkan di atas, bergantung pada negara atau rantau anda.
Menerima Faks
»
Teruskan untuk Mendaftar Nombor Faks dan Nama Unit
29WY-01C