Mendaftar Nombor Faks dan Nama Unit

Daftarkan nombor faks dan nama unit mesin anda. Maklumat ini dicetak di bahagian atas setiap halaman yang dihantar dari mesin.
1
Pilih <Menu> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih <Tetapan Fungsi>  <Biasa>  <Panduan Penetapan Faks>.
3
Pilih <Tetapkan Sekarang>.
4
Pilih <Seterusnya>.
5
Masukkan nombor faks dan pilih <Guna>.
6
Pilih <Seterusnya>.
7
Masukkan nama unit (seperti nama pengguna atau nama syarikat) dan pilih <Guna>.
Bagaimana untuk masukkan teks, lihat Memasukkan Teks.
Apabila nama unit telah didaftarkan, skrin tetapan mod RX dipaparkan.
»
Teruskan untuk Memilih Mod Penerimaan
29WY-01E