Memilih Mod Penerimaan

Pilih mod penerimaan yang sesuai terlebih dahulu dengan penggunaan yang anda harapkan (Menentukan Mod Penerimaan Faks Yang Mahu Digunakan).
1
Pilih <Seterusnya>.
2
Pilih mod penerimaan.
Pilih <Ya> atau <Tidak> bagi memilih mod penerimaan untuk pengendalian yang ingin anda jalankan.
Anda mungkin dapat menetapkan mod penerimaan secara manual selain daripada yang diterangkan di bawah, bergantung pada negara atau rantau anda. Menerima Faks
Untuk menetapkan mod penerimaan kepada <Auto>
Pilih <Tidak>.
Untuk menetapkan mod penerimaan kepada <Mesin Menjawab>
Pilih <Ya> <Ya>.
Untuk menetapkan mod penerimaan kepada <Faks/Telefon (Penukaran Auto)>
Pilih <Ya> <Tidak> <Ya>.
Untuk menetapkan mod penerimaan kepada <Manual>
Pilih <Ya> <Tidak> <Tidak>.
3
Pilih <Guna>.
Apabila mod RX telah ditetapkan, kaedah sambungan talian telefon dipaparkan.
»
Teruskan untuk Menyambungkan dengan Talian Telefon
29WY-01F