<Laras Kualiti Imej>

Semua tetapan yang berkaitan dengan pelarasan kualiti imej disenaraikan dengan penerangan. Tetapan lalai ditandakan dengan pisau ().
Asterisk (*)
Tetapan ditanda dengan asterisk (*) mungkin tidak dipaparkan bergantung kepada model yang anda gunakan, pilihan, atau lain-lain item tetapan.

<Laraskan Imej Salinan>

Selaraskan gradasi dan kepadatan dalam salinan. Melaraskan Gradasi dan Kepadatan untuk Kerja Salinan

<Kepadatan Pencetak>

Selaraskan ini jika teks yang dicetak atau garisan halus pudar. Melaraskan Kepadatan Cetakan
Sembilan Tahap

<Jimat Toner>

Anda boleh menjimatkan toner semasa melakukan: penyalinan, pencetakan faks yang diterima atau pencetakan laporan.
<Tak Aktif>
<Aktif>

<Pemprosesan Teks Hitam untuk Warna>

Pilih sama ada warna hitam atau teks hitam dalam dokumen berwarna perlu dihasilkan semula sebagai hitam sebenar atau sebagai warna yang hampir kepada warna dokumen asal. Untuk setiap pilihan, anda boleh melaraskan tahap berkesan. Anda boleh menetapkan nilai untuk penyuap dan kaca platen berasingan. Melaras Nilai untuk Penghasilan Semula Warna Teks
<Penyuap>
Tujuh Tahap
 
<Kaca Platen>
Tujuh Tahap

<Laraskan Kedudukan Cetakan>

Laraskan kedudukan cetakan untuk setiap sumber kertas. Kedudukan cetakan boleh dilaraskan dalam julat dari -5.0 mm hingga +5.0 mm dalam kenaikan 0.1 mm. Laras Kedudukan Mencetak
<Dulang Pelbagai Guna>
<Lrskn Scr Menegak(Muka Dpn)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar (Muka Dpn)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Lrskn Scr Menegak(MukaBelkg)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar(Muka Blkg)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
 
<Laci 1>
<Lrskn Scr Menegak(Muka Dpn)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar (Muka Dpn)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Lrskn Scr Menegak(MukaBelkg)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar(Muka Blkg)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
 
<Laci 2>*
<Lrskn Scr Menegak(Muka Dpn)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar (Muka Dpn)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Lrskn Scr Menegak(MukaBelkg)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar(Muka Blkg)>
-5.0 ke 0.0 ke + 5.0 (mm)
 
<Laci 3>*
<Lrskn Scr Menegak(Muka Dpn)>
-5.0 hingga 0.0 hingga + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar (Muka Dpn)>
-5.0 hingga 0.0 hingga + 5.0 (mm)
<Lrskn Scr Menegak(MukaBelkg)>
-5.0 hingga 0.0 hingga + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar(Muka Blkg)>
-5.0 hingga 0.0 hingga + 5.0 (mm)
 
<Laci 4>*
<Lrskn Scr Menegak(Muka Dpn)>
-5.0 hingga 0.0 hingga + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar (Muka Dpn)>
-5.0 hingga 0.0 hingga + 5.0 (mm)
<Lrskn Scr Menegak(MukaBelkg)>
-5.0 hingga 0.0 hingga + 5.0 (mm)
<Laras Scr Mendatar(Muka Blkg)>
-5.0 hingga 0.0 hingga + 5.0 (mm)

<Pemprosesan Khas>

Jika hasil cetakan pada jenis kertas khas tidak memuaskan, tetapan berikut boleh meningkatkan kualiti cetakan.
<Pemprosesan Kertas Khas>
Apabila mencetak di bahagian belakang kertas bercetak, kertas kasar, atau sampul surat, hasil cetakan boleh diperbaiki dengan melaraskan tetapan berikut.
<Cetak Muka Blkg Manual(2 Muka Shj)>
Jika cetakan pada bahagian belakang kertas bercetak terlalu nipis, pilih <Aktif>. Anda boleh tentukan tetapan secara berasingan bagi setiap sumber kertas.
<Dulang Pelbagai Guna>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Laci 1>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Laci 2>*
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Laci 3>*
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Laci 4>*
<Tak Akt>
<Aktif>
Jika anda menetapkan kepada <Aktif>, kualiti imej mungkin terjejas apabila tempoh masa yang tertentu berlalu selepas percetakan di bahagian depan atau bergantung pada kelembapan ambien.
<Mod Sampul Permukaan Kasar>
Apabila mencetak pada sampul dengan permukaan kasar, pilih <Aktif>.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda menetapkan <Mod Sampul Permukaan Kasar> kepada <Aktif>
Tetapan <Pembetulan Kertas Bergulung> akan dinyahdayakan.
Kelajuan pencetakan mungkin lebih perlahan.
<Pembetulan Kertas Berkedut>
Cetakan mungkin berkedut bergantung pada kertas yang digunakan. Dalam kes ini, menetapkan ini kepada <Aktif> boleh menyelesaikan masalah.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, cetakan mungkin pudar atau kelajuan percetakan mungkin lebih perlahan.
<Pembetulan Kertas Bergulung>
Jika kertas bercetak bergulung, tetapkan item ini kepada <Aktif>.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, kelajuan cetakan mungkin lebih perlahan.
<Kurangkn Krts Jalur di Output>
Apabila melakukan pencetakan 2 muka, kertas boleh melekat bersama di output. Menetapkannya kepada <Aktif> akan melambatkan kelajuan pencetakan untuk mengurangkan melekat.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Mod Kelembapan Tinggi>
Kepadatan cetakan mungkin tidak sekata apabila mesin digunakan dalam persekitaran yang berkelembapan tinggi. Dalam kes ini, menetapkan item ini kepada <Aktif> boleh menyelesaikan masalah.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, kepadatan cetakan mungkin berbeza bergantung pada kelembapan sekitar.
<Mod Kelembapan Rendah>
Apabila menggunakan mesin dalam persekitaran berkelembapan rendah, imej dan teks yang dicetak mungkin kabur. Dalam kes ini, tetapkan item ini. Kesan penambahbaikan lebih kuat dengan <Mod 2> berbanding dengan <Mod 1>. Cuba dahulu pelarasan dengan <Mod 1>.
<Tak Aktif>
<Mod 1>
<Mod 2>
Jika <Mod Kelembapan Rendah> ditentukan, kepadatan cetakan mungkin lebih rendah atau tidak sekata apabila mesin digunakan dalam persekitaran dengan kelembapan tinggi.
<Kurangkan Cetak Sisa 1>
Apabila anda mencetak pada kertas saiz besar selepas mencetak pada kertas saiz kecil, imej tinggal mungkin muncul pada kawasan kosong. Dalam kes itu, menetapkan item ini kepada <Aktif> mungkin menyelesaikan masalah.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, kelajuan cetakan mungkin lebih perlahan.
<KurngKondns.(Ctk2 Mk.Bturut)>
Jika imej yang dicetak adalah lemah kerana pemeluwapan lembapan apabila melakukan percetakan 2 muka, tetapkan kepada selain <Tak Aktif> mungkin akan menyelesaikan masalah ini.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, kelajuan cetakan akan menjadi lebih perlahan.
<Pgrangn Kedut (Klmbapn)/Jalur>
Jika cetakan berkedut apabila kertas lembap digunakan atau jika garis-garis muncul dalam tepi hadapan kertas apabila imej separa tona seperti foto dicetak, menetapkannya kepada <Aktif> boleh menyelesaikan masalah.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, kelajuan cetakan akan menjadi lebih perlahan.
<Mod Senyap>
Apabila bunyi percetakan mengganggu anda, tetapkan item ini kepada <Aktif>.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda menetapkannya kepada <Aktif>, kelajuan cetakan akan menjadi lebih perlahan.
<Betulkn Imej Kabur>
Garis-garis mungkin muncul pada cetakan bergantung pada jenis kertas atau keadaan persekitaran. Dalam kes ini, menetapkan item ini boleh menyelesaikan masalah. Kesan penambahbaikan adalah lebih lemah dengan <Mod 1> dan lebih kuat dengan <Mod 4>.
<Tak Aktif>
<Mod 1>
<Mod 2>
<Mod 3>
<Mod 4>
Menetapkan kesan peningkatan yang lebih kuat boleh menyebabkan kepadatan cetakan yang lebih ringan atau kelajuan pencetakan yang lebih perlahan. Ia juga boleh menyebabkan pinggir kurang tajam dan butiran yang lebih kasar.
<Btlkn Imej Kabur utk Penyalinn>
Kotoran mungkin muncul pada salinan bergantung pada jenis kertas atau keadaan persekitaran. Dalam kes ini, menetapkan item ini boleh menyelesaikan masalah. Kesan penambahbaikan adalah lebih kuat dengan <Mod 3> dan lebih lemah dengan <Mod 1>.
<Tak Aktif>
<Mod 1>
<Mod 2>
<Mod 3>
Menetapkan kesan penambahbaikan yang lebih kuat boleh menyebabkan kepadatan cetakan yang lebih rendah.

<Kluarkn Jalur dripada Kws Imbs>

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan untuk mencegah tanda tidak diimbas apabila ia dikesan di kawasan imbasan muatan dokumen. Memilih <Aktif> membuang jalur-jalur yang dihasilkan oleh pinggir yang asal.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Apabila jalur-jalur dikeluarkan, kawasan yang mempunyai kesan tidak diimbas. Bersihkan kawasan imbasan asal supaya dokumen asal diimbas dengan memuaskan.
29WY-08R