Skanne (imageCLASS-/i-SENSYS-serien)

Du kan betjene multifunksjonsenheten fra den mobile terminalen og registrere skannet data.
Skann med følgende metoder for en serie som ikke har [Scan for Mobile] (Skann for mobil) eller [Canon Mobile Scanning] i enhetens hovedmeny.

Prosedyrer

Klargjøre multifunksjonsenheten

1.Sett originalen på glassplaten eller materen.
2.Trykk på [Scan] (Skanning).
3.Trykk på [] eller [] for å velge [Remote Scanner] (Fjernskanner) → trykk på [OK].
Et (online) skjermbilde for Ekstern skanner vises.
MERK
Noen enhetsmodeller gir deg mulighet til å stille inn skanneren til å kobles til Internett automatisk.
Avhengig av enhetsinnstillingene kan det imidlertid hende at automatisk tilkobling ikke aktiveres.
Du finner mer informasjon i håndbøkene som fulgte med enheten.

Utføre operasjoner med den mobile terminalen

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business, og registrer/velg enheten du vil bruke.
2.På startskjermen, trykk på [Scan] (Skanning).
3.Konfigurer skanneinnstillingene på [Scan] (Skanning)-skjermen.
4.Trykk på [Scan] (Skanning).
Ved skanning fra glassplaten
Når skanningen av originalen er ferdig, vises en skjerm for fortsatt skanning på den mobile terminalen.
Hvis du vil fortsette å skanne:
Plasser originalen → Trykk på [Scan] (Skanning).
Hvis du vil avslutte skanningen:
Trykk på [Done] (Ferdig).
MERK
Når du skanner begge sider av en original ved hjelp av en mater, kan du angi [2-Sided Original] (2-sidig original) for å justere retningen på partalls- og oddetallssider og få det til å passe til innbindingskantretningen på originalen.
Men velg [2-Sided Original] (2-sidig original) på følgende måte når du skanner liggende originaler.
For tosidige originaler med innbinding på kortsiden: [Calendar Type] (Kalendertype)
For tosidige originaler med innbinding på langsiden: [Book Type] (Boktype)

Resultat

De skannede dataene lagres, og det vises en forhåndsvisning.

Beslektede emner