Registrere enheten (Søke med Bluetooth)

Du kan søke etter og registrere enheter som skal brukes for skanning, utskrift osv. Her forklares metoden for å søke etter og registrere enheter i nærheten med Bluetooth.

Forutsetninger

Antallet registrerte enheter har ikke nådd den øvre grensen.
I denne appen kan du registrere opptil 10 enheter. Hvis til sammen 10 enheter er registrert, må du slette noen registrerte enheter før du kan søke etter enheter.
Et Bluetooth-kompatibelt alternativ er installert på enheten som skal brukes.
Bluetooth er aktivert i innstillingene til enheten som du bruker.
Bluetooth er aktivert i innstillingene til den mobile terminalen.
[App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon) er innstilt.
[Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker) bør derimot være deaktivert.
Stedsinformasjon er aktivert i innstillingene til den mobile terminalen.

Prosedyrer

Søke etter enheter i nærheten med Bluetooth

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business.
[Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet vises.
2.Trykk på [Nearby Printers] (Skrivere i nærheten).
Oppdagede enheter vises.
Hvis enheten ikke blir oppdaget
Gå til et sted der enheten er synlig, og trykk på [Search] (Søk). Den estimerte avstanden som en enhet kan oppdages fra med Bluetooth, er 2 m/80 inches.
3.Velg enheten.
4.Bekreft enhetsinformasjonen i dialogboksen som vises → trykk på [Add] (Legg til).
Hvis en innstillingsskjerm for et Wi-Fi-nettverk vises, konfigurerer du innstillingene i henhold til instruksjonene på skjermen.
Hvis skjermbildet [Usage] (Forbruk) vises
Skriv inn PIN-kode i henhold til skjermen, og registrer (par) enheten i den mobile terminalen som en enhet som er koblet til via Bluetooth.
Hvis skjermbildet [Adjust Sensitivity] (Juster følsomhet)/[Adjust Sensitivity for Login] (Juster følsomhet for pålogging) vises
Justering av Bluetooth-følsomhet er nødvendig for den mobile terminalen du bruker. Juster følsomheten i henhold til instruksjonene på skjermen.

Resultat

Enheten er registrert på skjermbildet [Select Printer] (Velg skriver).
MERK
Du kan også registrere en enhet fra [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen for utskrift. Trykk på [Printer] (Skriver) i [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermbildet for å vise [Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet.

Beslektede emner