Wysyłanie adresu odbiorcy, który może być używany z funkcją [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) / [Scan] (Skanuj) do urządzenia

Zapisany w książce adresowej urządzenia przenośnego adres odbiorcy można wysłać do urządzenia. Wysłany adres odbiorcy można określić jako odbiorcę podczas korzystania na urządzeniu z funkcji [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) / [Scan] (Skanuj). Użytkownik może także wprowadzić nazwę tematu, tekst i nazwę plików w aplikacji i wysłać je do urządzenia. Po wybraniu urządzenia docelowego wysyłania można użyć funkcji NFC, Bluetooth lub kodu QR.

Wymagania wstępne

Opcja [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [User Information] (Informacje o użytkowniku) jest ustawiona. (Gdy funkcja uwierzytelniania użytkownika jest skonfigurowana w urządzeniu)

Procedury

Określ miejsce docelowe za pomocą urządzenia przenośnego

1.Na ekranie głównym wybierz opcję [Other Functions] (Inne funkcje) > [Provide Address] (Podaj adres).
2.Wprowadź miejsce docelowe/CC/nazwę tematu/nazwę pliku/tekst.

Wybierz urządzenie i wyślij adres docelowy

W przypadku wybierania urządzenia poprzez dotknięcie znacznika NFC
Czynności w urządzeniu
3.Naciśnij [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) albo [Scan] (Skanuj) > [E-Mail] na panelu sterowania.
Czynności w urządzeniu przenośnym
4.Po wyświetleniu się ekranu [Provide Address] (Podaj adres) dotknij urządzeniem przenośnym znacznika NFC na urządzeniu.
Adres docelowy zostanie wysłany do dotkniętego urządzenia.
W przypadku wybierania urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth
Czynności w urządzeniu przenośnym
3.Wybierz opcję [Next] (Dalej) na ekranie [Provide Address] (Podaj adres).
4.Wybierz używane urządzenie na ekranie [Nearby Printers] (Drukarki w pobliżu).
Adres docelowy zostanie wysłany do wybranego urządzenia.
Jeżeli nie wykryto urządzenia
Zbliż się do miejsca, w którym urządzenie jest widoczne, a następnie wybierz przycisk [Search] (Szukaj). Szacowana odległość, z której możliwe jest wykrycie urządzenia przez łączność Bluetooth, wynosi 2 m/80 inches.
Jeśli jest wyświetlany ekran [Usage] (Użycie)
Wprowadź kod PIN zgodnie z instrukcjami na ekranie i zarejestruj (sparuj) urządzenie na urządzeniu przenośnym jako urządzenie połączone za pomocą technologii Bluetooth.
Jeśli jest wyświetlany ekran [Adjust Sensitivity] (Dostosuj czułość)/[Adjust Sensitivity for Login] (Dostosuj czułość logowania),
Należy dostosować czułość łączności Bluetooth na używanym urządzeniu przenośnym. Dostosuj czułość zgodnie z instrukcjami na ekranie.
W przypadku wybierania urządzenia za pomocą kodu QR
Czynności w urządzeniu
3.Wyświetl kod QR za pomocą opcji [Mobile Portal] (Portal mobilny) na urządzeniu.
Czynności w urządzeniu przenośnym
4.Wybierz opcję [Next] (Dalej) na ekranie [Provide Address] (Podaj adres).
5.Umieść kod QR wyświetlony na panelu sterowania urządzenia w kadrze wyświetlanym na ekranie aparatu.
Po umieszczeniu kodu QR w kadrze aplikacja automatycznie zeskanuje kod QR.
Adres docelowy zostanie wysłany do urządzenia wybranego przy użyciu kodu QR.
UWAGA
Po włączeniu opcji [Provide Address to Selected Printer] (Podaj adres do wybranej drukarki) w menu [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Provide Address] (Podaj adres) można wysłać adres odbiorcy do urządzenia wyświetlonego na ekranie głównym aplikacji. W takim przypadku wybranie urządzenia po wprowadzeniu pozycji na ekranie [Provide Address] (Podaj adres) nie jest konieczne.
Aplikacja może nie umożliwiać przeglądania adresów w przypadku niektórych aplikacji książki adresowej. W takim przypadku należy skorzystać z innej aplikacji książki adresowej.
W razie wyświetlenia prośby o wprowadzenie hasła wprowadź je w polu [Remote UI Access PIN] (Kod PIN zdalnego interfejsu).

Wynik

W aplikacji jest wyświetlany komunikat sygnalizujący zakończenie wysyłania adresu docelowego.
Sprawdź, czy wysłany adres odbiorcy został ustawiony jako odbiorca na panelu sterowania urządzenia, a następnie kontynuuj używanie funkcji [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) / [Scan] (Skanuj).

Tematy pokrewne