Nie można zarejestrować (sparować) urządzenia obsługującego łączność Bluetooth

W przypadku łączenia się z urządzeniem za pomocą łączności Bluetooth należy wpisać kod PIN w celu zarejestrowania (sparowania) urządzenia z urządzeniem przenośnym. Jeśli okno dialogowe wprowadzania kodu PIN nie jest wyświetlane, wpisz kod PIN wyświetlony w drukarce na ekranie żądania parowania w obszarze powiadomień urządzenia przenośnego.
Obszar powiadomień jest wyświetlany po przeciągnięciu palcem od góry ekranu urządzenia przenośnego (patrz schemat).