Failu drukāšana

Varat izdrukāt mobilās ierīces terminālī vai mākoņa krātuvē, vai arī SD kartē saglabātos failus.

Priekšnoteikumi

PDF tiešās drukāšanas izpilde

Ja ierīce ir saderīga ar PDF tiešo drukāšanu*, PDF failu var nosūtīt tieši uz ierīci un izdrukāt.
Izmantotā ierīce ir saderīga ar PDF tiešo drukāšanu.*
* Elements [] ir parādīts ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri).
Ekrānā [Printer Details] (Printera detalizētā informācija) > [Print Options] (Drukas opcijas) funkcija [PDF Direct Print] (PDF tiešā druka) ir iestatīta kā ieslēgta.
PIEZĪME
Ierīcēm, kas nav iepriekš minētas, tiek izpildīts atveidošanas process, lai drukātu mobilās ierīces terminālī.

Procedūras

Drukājamā faila izvēle

1. Lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrānā pieskarieties opcijai [Documents] (Dokumenti).
2.Atvērtajā failu izvēles ekrānā atlasiet drukājamo failu.
Ja, atlasot PDF failu, tiek parādīts ziņojums ar tekstu [This file is password protected.] (Šis fails ir aizsargāts ar paroli.), ievadiet PDF failā iestatīto paroli.
Tiek parādīts dokumenta priekšskatījuma ekrāns.
3. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties ikonai [].
Tiek parādīts ekrāns [Preview] (Priekšskatījums).

Izvēlētā faila drukāšana

1. Pieskarieties opcijai [Printer] (Printeris) un atlasiet drukāšanai izmantojamo ierīci.
2. Pieskarieties drukāšanas iestatījumiem, lai tos mainītu.
3. Pārbaudiet priekšskatījumu ekrānā [Preview] (Priekšskatījums).
Priekšskatījuma izveide
Ja sīktēla attēls netiek parādīts, priekšskatījums tiks izveidots, pieskaroties opcijai [Preview] (Priekšskatījums).
Kad izveidoti drukāšanas iestatījumi, izveidojiet priekšskatījumu.
Otrās un turpmāko lapu pārbaudīšana
Pieskaroties sīktēlam, tiek parādīts palielināts priekšskatījums. Ja drukājat failu ar vairākām lapām, otro un turpmākās lapas varat pārbaudīt, apskatot kā palielinātus priekšskatījumus.
Nevajadzīgo lapu dzēšana
Pieskaroties sīktēlam, tiek parādīts palielināts priekšskatījums. Atveriet nevajadzīgās lapas un pieskarieties []. Izpildot PDF tiešo drukāšanu, nevajadzīgās lapas nevar dzēst.
4. Ekrānā [Preview] (Priekšskatījums) pieskarieties opcijai [Print] (Drukāt).
PIEZĪME
Ja tiek parādīts dialoglodziņš pakalpojuma Data Conversion Service izmantošanas apstiprināšanai, iestatiet starpniekserveri (ja nepieciešams) un pieskarieties opcijai [OK] (Labi).

Rezultāts

Izvēlētais fails tiek drukāts.
PIEZĪME
Ja PDF failus nevar kvalitatīvi izdrukāt ierīcē, kas neatbalsta PDF tiešo drukāšanu, rezultātus var uzlabot, ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi) mainot izvēli sadaļā [PDF Preview Method] (PDF priekšskatījuma metode) > [Data Conversion Service] (Datu konvertēšanas pakalpojums) no [On] (Ieslēgt) uz [Off] (Izslēgts) vai otrādi.

Saistītās tēmas