Skenēšana (imageRUNNER ADVANCE sērija, izmantojot funkciju [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana))

Skenētos datus var saņemt mobilās ierīces terminālī, izmantojot universālās ierīces funkciju [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana).

Procedūras

Mobilās ierīces termināla resursdatora nosaukuma pārbaude

1. Pieskarieties opcijai [] lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrānā un reģistrējiet/atlasiet izmantojamo ierīci.
2. Lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrānā pieskarieties opcijai [Scan] (Skenēt).
3. Skenēšanas ekrānā atzīmējiet opciju [Host Name] (Resursdatora nosaukums).

Oriģināla skenēšana ierīcē

1. Novietojiet oriģinālu uz stikla vāka vai padeves ierīces.
2.Nospiediet [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana) → [New Destination] (Jauns adresāts).
3. Nospiediet [File] (Fails).
4. Ekrānā [File] (Fails) iestatiet galamērķi.
[Protocol] (Protokols):
Atlasiet opciju [WebDAV].
[Host Name] (Resursdatora nosaukums):
Ievadiet resursdatora nosaukumu, kas parādīts lietojumprogrammas Canon PRINT Business ekrānā [Scan] (Skenēt).
5. Nospiediet [OK] (Labi).
6. Mainiet skenēšanas iestatījumus.
7. Nospiediet [] (Start).

Rezultāts

Skenētie dati tiek saglabāti un datu saņemšanas pabeigšanas dialoglodziņš tiek parādīts lietojumprogrammā Canon PRINT Business.
Pieskaroties opcijai [OK] (Labi), tiek parādīts dokumenta priekšskatījuma ekrāns.

JPEG/PDF

Dokumenta priekšskatījuma ekrānā tiek parādīts priekšskatījums.

TIFF/OOXML/XPS

Pieskaroties faila ikonai, varat atlasīt lietojumprogrammu priekšskatījuma parādīšanai.
PIEZĪME
Lai priekšskatītu TIFF/OOXML/XPS formāta failu, mobilās ierīces terminālī jāinstalē atbilstošā lietotne.
Ja skenēšanas laikā atlasa faila formātu [OOXML], iespējams, skenētos datus nevarēs atvērt ar citām lietojumprogrammām. Ja tā notiek, veiciet atkārtotu skenēšanu citā failu formātā.

Saistītās tēmas