Nuskaitymas („imageCLASS/i-SENSYS“ serija ir kt.)

Daugiafunkcį įrenginį galima valdyti per mobilųjį terminalą ir gauti nuskaitytus duomenis.
Nuskaitykite toliau nurodytais būdais, kai naudojate seriją, kurios įrenginio pagrindiniame meniu nėra [Scan for Mobile] (Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius) arba [Canon Mobile Scanning] („Canon“ mobiliųjų įrenginių nuskaitymas).

Procedūros

Daugiafunkcio įrenginio paruošimas

1.Padėkite originalą ant stiklo plokštės arba tiekimo dėklo.
2.Paspauskite [Scan] (Skenavimas).
3.Spausdami [] arba [] pasirinkite [Remote Scanner] (Nuotolinis skaitytuvas)→ paspauskite [OK] (Gerai).
Parodomas laukiančio nuotolinio skaitytuvo (prijungto) rodinys.
PASTABA
Su tam tikrais įrenginio modeliais galima nustatyti, kad skaitytuvas automatiškai prisijungtų prie interneto.
Tačiau, priklausomai nuo įrenginio parametrų, automatinė interneto funkcija gali būti neįjungta.
Daugiau informacijos ieškokite su įrenginiu gautame vadove.

Veiksmai su mobiliuoju terminalu

1.Bakstelėkite [] viršutiniame kairiajame „Canon PRINT Business“ pradžios ekrano kampe ir užregistruokite / pasirinkite naudojamą įrenginį.
2.Pradžios ekrane bakstelėkite [Scan] (Skenavimas).
3.Ekrane [Scan] (Skenavimas) sukonfigūruokite nuskaitymo parametrus.
4.Bakstelėkite [Scan] (Skenavimas).
Nuskaitant nuo stiklo plokštės
Kai originalas nuskaitomas, mobiliajame terminale parodomas tolesnio nuskaitymo patvirtinimo rodinys.
Norint tęsti nuskaitymą:
Padėkite originalą → Bakstelėkite [Scan] (Skenavimas).
Norint baigti nuskaitymą:
Bakstelėkite [Done] (Atlikta).
PASTABA
Kai nuskaitomos abi originalo pusės naudojant tiekimo dėklą, lyginių ir nelyginių puslapių krypčiai sulygiuoti nustatykite [2-Sided Original] (Dvipusis originalas), kad nuskaitytas dokumentas atitiktų originalo įrišimo kryptį.
Tačiau, nuskaitydami originalą gulsčiai, nustatykite [2-Sided Original] (Dvipusis originalas).
Knygos tipo dvipusiams originalams, surištiems trumpesniame krašte: [Calendar Type] (Kalendoriaus tipas)
Knygos tipo dvipusiams originalams, surištiems ilgesniame krašte: [Book Type] (Knygos tipas)

Rezultatas

Nuskaityti duomenys įrašomi ir parodomas peržiūros rodinys.

Susijusios temos