Slanje na uređaj odredišne adrese koja se može koristiti uz funkciju [Scan and Send] (Skeniranje i slanje) / [Scan] (Skeniranje)

Možete slati odredišnu adresu koja je pohranjena u adresar mobilnog uređaja na uređaj. Poslanu odredišnu adresu možete navesti kao odredište zahvaljujući funkciji [Scan and Send] (Skeniranje i slanje) / [Scan] (Skeniranje) na uređaju. Možete i unijeti naziv predmeta, tekst i naziv datoteke u aplikaciji te ih poslati uređaju. Prilikom odabira uređaja za slanje možete koristiti NFC, Bluetooth ili QR kod.

Zahtjevi

[App Settings] (Postavke aplikacije) > [User Information] (Korisničke informacije) su postavljene. (kada je u uređaju postavljena funkcija provjere autentičnosti korisnika)

Postupci

Unos odredište pomoću mobilnog uređaja

1.Na početnom zaslonu dodirnite [Other Functions] (Druge funkcije) > [Provide Address] (Slanje adrese).
2.Unesite odredišnu adresu/kopiju/naziv predmeta/naziv datoteke/tekst.

Odabir uređaja i slanje adrese odredišta

Prilikom odabira uređaja koristeći NFC
Radnje na uređaju
3.Pritisnite [Scan and Send] (Skeniranje i slanje) ili [Scan] (Skeniranje) > [E-Mail] (E-pošta) na upravljačkoj ploči.
Radnje na mobilnom uređaju
4.Dok je prikazan zaslon [Provide Address] (Slanje adrese), dodirnite mobilni uređaj uz NFC oznaku na uređaju.
Odredišna će se adresa poslati na dodirnuti uređaj.
Odabir uređaja uz Bluetooth
Radnje na mobilnom uređaju
3.Dodirnite [Next] (Dalje) na zaslonu [Provide Address] (Slanje adrese).
4.Na zaslonu [Nearby Printers] (Pisači u blizini) odaberite uređaj koji upotrebljavate.
Odredišna će se adresa poslati na odabrani uređaj.
U slučaju da uređaj nije prepoznat
Dođite do lokacije na kojoj je uređaj vidljiv i dodirnite [Search] (Pretraživanje). Procijenjena udaljenost na kojoj Bluetooth prepoznaje uređaj je 2 m/80 inches.
Ako se prikaže zaslon [Usage] (Korištenje)
Unesite PIN kôd sukladno uputama na zaslonu i registrirajte (uparite) uređaj na mobilnom uređaju kao uređaj povezan Bluetooth vezom.
Ako se prikaže zaslon [Adjust Sensitivity] (Prilagodba osjetljivosti)/[Adjust Sensitivity for Login] (Prilagodba osjetljivosti za prijavu)
Prilagodba osjetljivosti za Bluetooth nužna je za mobilni uređaj koji koristite. Prilagodite osjetljivost prateći upute na zaslonu.
Prilikom odabira uređaja koristeći QR kôd
Radnje na uređaju
3.Prikaži QR kod s izbornika [Mobile Portal] (Mobilni portal) na uređaju.
Radnje na mobilnom uređaju
4.Dodirnite [Next] (Dalje) na zaslonu [Provide Address] (Slanje adrese).
5.Postavite QR kod prikazan na upravljačkoj ploči uređaja unutar okvira prikazanog zaslona kamere.
Kada se QR kôd postavi unutar okvira, aplikacija će automatski skenirati QR kôd.
Odredišna će se adresa poslati uređaju odabranom koristeći QR kôd.
NAPOMENA
Ako omogućite [Provide Address to Selected Printer] (Davanje adrese odabranom pisaču) u opciji [App Settings] (Postavke aplikacije) > [Provide Address] (Slanje adrese), moći ćete poslati odredište na uređaj prikazan na početnom zaslonu aplikacije. U tom slučaju ne morate odabrati uređaj nakon unosa svake stavke na zaslonu [Provide Address] (Slanje adrese).
Aplikacija možda neće moći pretraživati adrese, ovisno o aplikaciji imenika koju koristite. U tom slučaju koristite drugu aplikaciju imenika.
Ako se od vas zatraži unos lozinke, unesite je u [Remote UI Access PIN] (PIN za pristup udaljenom korisničkom sučelju).

Rezultat

U aplikaciji će se prikazati poruka koja naznačava da je slanje odredišne adrese dovršeno.
Provjerite je li poslana odredišna adresa postavljena kao odredište na upravljačkoj ploči uređaja i nastavite pomoću funkcije [Scan and Send] (Skeniranje i slanje) / [Scan] (Skeniranje).

Srodne teme