Registriranje uređaja (traženje putem Bluetooth veze)

Možete tražiti i registrirati uređaje koji će se koristiti za skeniranje, ispisivanje itd. Ovdje se objašnjava metoda traženja i registriranja uređaja u blizini pomoću Bluetooth veze.

Zahtjevi

Broj registriranih uređaja nije dosegnuo gornju granicu.
U ovoj aplikaciji može se registrirati do 10 uređaja. Ako je registrirano ukupno 10 uređaja, tražite uređaje nakon brisanja registriranih uređaja.
Na uređaju koji će se koristiti instalirana je opcija koja podržava Bluetooth.
Bluetooth je omogućen u postavkama uređaja koji koristite.
Bluetooth je omogućen u postavkama mobilnog uređaja.
[App Settings] (Postavke aplikacije) > [User Information] (Korisničke informacije) su postavljene.
Međutim, potrebno je deaktivirati mogućnost [Log in as Guest user] (Prijavite se kao korisnik gost).
U postavkama mobilnog uređaja omogućene su informacije o lokaciji.

Postupci

Traženje uređaja u blizini pomoću Bluetooth veze

1.Dodirnite [] u gornjem lijevom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Prikazat će se zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).
2.Dodirnite [Nearby Printers] (Pisači u blizini).
Prikazuju se otkriveni uređaji.
U slučaju da uređaj nije prepoznat
Dođite do lokacije na kojoj je uređaj vidljiv i dodirnite [Search] (Pretraživanje). Procijenjena udaljenost na kojoj Bluetooth prepoznaje uređaj je 2 m/80 inches.
3.Odaberite uređaj.
4.Potvrdite informacije o uređaju u prikazanom dijaloškom okviru → dodirnite [Add] (Dodaj).
Ako se prikaže zaslon s postavkama za Wi-Fi mrežu, konfigurirajte postavke u skladu s uputama na zaslonu.
Ako se prikaže zaslon [Usage] (Korištenje)
Unesite PIN kôd sukladno uputama na zaslonu i registrirajte (uparite) uređaj na mobilnom uređaju kao uređaj povezan Bluetooth vezom.
Ako se prikaže zaslon [Adjust Sensitivity] (Prilagodba osjetljivosti)/[Adjust Sensitivity for Login] (Prilagodba osjetljivosti za prijavu)
Prilagodba osjetljivosti za Bluetooth nužna je za mobilni uređaj koji koristite. Prilagodite osjetljivost prateći upute na zaslonu.

Rezultat

Uređaj je registriran na zaslonskom popisu [Select Printer] (Odabir pisača).
NAPOMENA
Također možete registrirati uređaj putem zaslona za ispis [Preview] (Pretpregled). Dodirnite [Printer] (Pisač) na zaslonu [Preview] (Pretpregled) da bi vam se prikazao zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).

Srodne teme