De aanvangswaarden van het stuurprogramma aanpassen

U kunt een installatiepakket maken dat de aanvangswaarden van de stuurprogramma-instellingen aanpast.
Als een stuurprogramma is geïnstalleerd met behulp van het gemaakte pakket, worden tijdens het installeren de aangepaste aanvangswaarden ingesteld voor het stuurprogramma.
Deze functie is handig om een stuurprogramma met dezelfde aanvangsinstellingen te installeren voor meerdere computers.
Deze functie
U kunt deze functie gebruiken wanneer u een nieuw stuurprogramma installeert met het installatieprogramma (Setup.exe). U kunt haar niet gebruiken bij het opwaarderen van een stuurprogramma.
Als u deze functie gebruikt om een stuurprogramma te installeren op een printserver, worden dezelfde aanvangsinstellingen ook toegepast in het stuurprogramma aan de clientkant.
Een installatiepakket met aangepaste aanvangswaarden maken
(1) Haal het installatieprogramma op.
U kunt het installatieprogramma als volgt ophalen:
Van het internet (32 bits- en 64 bitsversies)
Download de instellingenversie van de Canon website (https://global.canon/).
Van de meegeleverde CD-ROM
(2) Maak het bestand met aangepaste instellingen (InitSettings.ini).
Geef één of meer aanvangsinstellingen op.
Het installatieproces mislukt als voor het bestand InitSettings.ini geen aanvangsinstellingen zijn opgegeven.
(3) Maak een map [InitSettings] in de stuurprogrammaset van het installatieprogramma dat u had opgehaald.
Maak het op hetzelfde niveau als [Setup.exe].
Driver
InitSettings
misc
Readme
Setup.exe
Setup.ini
(4) Sla het bestand InitSettings.ini dat is gemaakt in (2) op in de root van de map [InitSettings].
OPMERKING
Als u deze functie gebruikt, kan het installeren langer duren dan met een gangbare installatie.
Het item [Profiel] van het geïnstalleerde stuurprogramma wordt weergegeven als [<Wijzigen> Standaardinstellingen].

Verwante onderwerpen