[Standaard] selecteren om te installeren

Dit verklaart de procedure voor het zoeken naar een netwerkapparaat en het installeren van een stuurprogramma ([Standaard]).

Voorwaarden

Systeem- en servicevereisten
Het apparaat bevindt zich op hetzelfde subnet als de gebruikte computer (voor TCP/IP-netwerkomgevingen)
Instellingen voor zowel [Gebruik WSD] als [Instellingen Multicast Discovery] op het apparaat instellen (voor netwerkomgevingen die WSD gebruiken)
De taalselectiefunctie voor de paginabeschrijving (plug en play) van het apparaat instellen
De [PDL-selectie (Plug and Play)] op het apparaat instellen in overeenstemming met het stuurprogramma dat u gebruikt. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie over de instellingsmethode.
Het apparaat moet zich in hetzelfde subnet bevinden als de computer die u gebruikt.
Opmerkingen en waarschuwingen met betrekking tot de installatie
Als u de computer start, log dan in als een gebruiker met beheerdersrechten.

Procedures

1.
Start het installatieprogramma.
Als u een installatieprogramma gebruikt dat is gedownload van de website
Dubbelklik op het gedownloade bestand om dit uit te pakken. Als het installatieprogramma niet automatisch start na het uitpakken, dubbelklikt u op [Setup.exe].
Bij gebruik van de bijhorende CD-ROM
(1) Plaats de CD-ROM in de computer.
Als het menu CD-ROM niet wordt weergegeven, klik dan op "Details openen".
[+][-]
(2) Als het scherm voor taalselectie wordt weergegeven, selecteer dan een taal → klik op [OK].
(3) Klik op [Installatie] op het menuscherm.
(4) Als het scherm [Selecteer het type verbinding] verschijnt, selecteer dan [Netwerkverbinding] → klik op [Volgende].
(5) Bevestig in het scherm [Installatie] dat het faxstuurprogramma is geselecteerd → klik op [Installeren].
(6) Bevestig de inhoud van de LICENTIEOVEREENKOMST VOOR CANON-PROGRAMMATUUR → klik op [Ja].
2.
Selecteer een taal → klik op [Volgende].
3.
Wanneer de LICENTIEOVEREENKOMST VOOR CANON-PROGRAMMATUUR wordt weergegeven: bevestig de inhoud → klik op [Ja].
4.
Selecteer [Standaard] → klik op [Volgende].
[Faxen in de slaapstand activeren en zoeken]: Selecteer dit wanneer u apparaten in slaapstand op het netwerk wilt detecteren.
5.
Selecteer de vereiste items → klik op [Volgende].
[Proces voor het installeren van het faxstuurprogramma]: Selecteer dit indien nodig als er al een stuurprogramma is geïnstalleerd.
[Canon Driver Information Assist Service]: Selecteer dit indien u de functie Apparaatgegevens ophalen wilt gebruiken.
6.
Selecteer het te installeren apparaat uit [Faxlijst].
[IPv4-apparaten]/[IPv6-apparaten]: De zoekresultaten verschijnen op het tabblad dat overeenkomt met de verbindingsmethode van het apparaat. Klik op het tabblad dat u wilt openen.
[Zoekopties]: Wijzig de zoektijd voor apparaten. Hiermee kunt u langer zoeken naar apparaten die niet verschijnen in de [Faxlijst].
U kunt de in het apparaat opgegeven SNMP-communitynaam invoeren om de zoekresultaten weer te geven.
Realiseer deze instelling indien een andere naam dan de standaard naam ‘public’ is opgegeven in het apparaat.
[Nogmaals zoeken]: Klik hierop indien het apparaat niet verschijnt in [Faxlijst]. Als het apparaat na het opnieuw zoeken nog steeds niet wordt weergegeven, selecteer dan [Aangepast] en voer de installatie uit door een poort of IP-adres op te geven.
OPMERKING
Als u geen apparaat vindt dat is verbonden via een WSD-poort, is er mogelijk een probleem met het besturingssysteem of de apparaatinstellingen. Raadpleeg het volgende om het apparaat te laten weergeven in de zoekresultaten.
7.
Als u de apparaatnaam wilt wijzigen of wilt instellen als standaardapparaat, selecteer [Faxinformatie instellen] → klik [Volgende].
Als u de apparaatnaam niet wilt wijzigen of wilt instellen als standaardapparaat, klik op [Volgende] en ga verder naar stap 9.
8.
Wijzig [Faxnaam] indien nodig → klik op [Volgende].
[Een snelkoppeling op het bureaublad maken voor UI op afstand]: maakt een snelkoppeling naar de Externe UI van het apparaat, voor op het bureaublad.
Als u na het installeren van het stuurprogramma het IP-adres van het in de snelkoppeling gebruikte apparaat wilt bijwerken, of de snelkoppeling wilt verwijderen, moet u dat handmatig doen.
[Als standaard instellen]: Selecteer dit om het apparaat in te stellen als het normaal gebruikte apparaat.
[Gebruiken als gedeelde fax]: Selecteer dit als u gedeelde instellingen voor het apparaat wilt configureren.
U kunt [Faxnaam] niet selecteren als het apparaat is aangesloten via een WSD-poort.
9.
Controleer [Lijst met faxen voor stuurprogramma-installatie] → klik op [Starten].
Ga door met de installatie volgens de instructies op het scherm.
10.
Klik op [Opnieuw opstarten] (of [Afsluiten]).

Verwante onderwerpen