Sända ett fax från en dator

Detta förklarar det grundläggande förfarandet för faxöverföring från en dator med dokument skapade i ett program.
OBS!
När du använder en enhet ansluten via en WSD-port aktiverar du [Använd WSD] på enheten.

Förutsättningar

Ställa in enhetsinformation
Om du inte kan hämta enhetsinformationen behöver du manuellt ställa in alternativ installerade på enheten.

Procedur

1.
Öppna ett dokument i ett program → visa utskriftsskärmen.
2.
Välj enheten du använder → klicka på [Inställningar].
Beroende på program kan [Inställningar] kallas "Egenskaper för skrivare" eller "Egenskaper".
Om du inte behöver detaljerade inställningar för faxöverföring, klicka på [Skriv ut] eller [OK] och fortsätt till steg 5.
3.
Ange de nödvändiga objekten i drivrutinens skärm för skrivarinställningar → klicka på [OK].
Vid behov kan du växla flik och konfigurera andra inställningar.
[Välj destination] fliken > [Lagra information och bild gällande skickade fax], [Försättsblad] och [Detaljerade inställningar] kan även anges när man sänder ett fax i steg 5.
För detaljinformation om inställningssätten för huvudfunktionerna, klicka på nästa "Öppna detaljer" nedan.
[+][-]
4.
Klicka på [Skriv ut] eller [OK] i skrivarskärmen för programmet.
5.
Ange en destination från skärmen [Inställningar för att skicka fax] som visas.
När man specificerar en destination från adressboken
(1) visar fliken [Välj destination].
(2) Välj adressboken i [Adressboklista].
Välj rätt underadressbok när underadressböcker visas i [Lista över adresslistor].
(3) Välj en mottagare → klicka på [Lägg till i destinationslista].
När man anger en destination direkt
(1) visar fliken [Ange destination].
(2) Välj kommunikationsläget att använda från [Kommunikationsläge].
(3) Väj [Faxnummer/URI] → ange [Faxnummer] eller [URI].
Vid behov, ange andra objekt.
Om du lägger till mottagare i [Destinationslista] innan du ändrar mottagarnas information i adressboken återspeglas inte dessa ändringar. Om du har använt standardinställningar för att registrera mottagare från adressboken ska du kontrollera att mottagarna är rätt angivna.
6.
På skärmen [Inställningar för att skicka fax] klickar du på [Skicka].
Bekräfta mottagarens namn och faxnummer när bekräftelsedialogrutan visas och klicka på [OK].
OBS!
Klicka på [Avbryt] på skärmen [Inställningar för att skicka fax] när du vill avbryta sändningen.
Ett felmeddelande kan visas i vissa program trots att sändningen gick att avbryta. Klicka i så fall på [OK].

Närliggande information