Inicializacija nastavitev

 
Obnovite lahko te nastavitve:

Inicializiranje števca poročila Eco

Nastavitve števca poročila Eco lahko ponastavite na privzete vrednosti.
<Meni>  <Nastavitve upravljanja sistema>  <Inicial. števec poročila o porabi>  <Da>

Inicializacija menija

Nastavitve naprave lahko obnovite (Seznam menija nastavitev). Glede na izbrane nastavitve boste po inicializaciji morda morali znova zagnati napravo.
<Meni>  <Nastavitve upravljanja sistema>  <Inicializacija menija>  Izberite element, ki ga želite inicializirati  <Da>  Po potrebi znova zaženite napravo
Obnovite lahko le nastavitve za <Omrežne nastavitve>.
<Meni>  <Omrežne nastavitve>  <Inicializacija omrežnih nastavitev>  <Da>  Znova zaženite napravo

Inicializacija ključa in potrdila

Obnovite lahko nastavitve ključa in potrdila ter potrdila CA. Po inicializaciji bodo vsi ključi in potrdila ter potrdila CA, registrirani v napravi (razen vnaprej nameščenih ključev in potrdil CA) izbrisani.
Po inicializaciji funkcije, za katere potrebujete ključ in potrdilo, kot je šifrirana komunikacija TLS, ne bodo na voljo. Če želite uporabljati te funkcije, konfigurirajte nastavitve za ključ in potrdilo ter znova aktivirajte funkcije.
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) s skrbniškimi pravicami (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Settings/Registration]  [Initialize Setting Information]  [Initialize Key and Certificate]  [Initialize]  [OK]

Inicializacija vseh podatkov/nastavitev

To omogoča ponastavitev tovarniško privzetih vrednosti za vse podatke in nastavitve naprave, vključno z dnevniki. To preprečuje razkritje občutljivih podatkov ob zamenjavi naprave ali njenem odstranjevanju. Ko se postopek inicializacije zaključi, se naprava samodejno znova zažene.
Pred inicializacijo se prepričajte, da noben dokument ni v obdelavi oz. da noben dokument ne čaka na obdelavo. Ti dokumenti bodo izbrisani, ko se inicializacija izvede.
Če želite uporabljati napravo po inicializaciji, morate na novo konfigurirati vse nastavitve.
<Meni>  <Nastavitve upravljanja sistema>  <Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>  <Da>  <Da>
3R3X-04Y