Posodabljanje vdelane programske opreme

Za vdelano programsko opremo izberite način posodabljanja glede na pogoj namestitve naprave. Na voljo sta dva načina posodabljanja: v okviru prvega iz naprave poiščite najnovejšo različico vdelane programske opreme v spletu in izvedete posodobitev, če v napravi trenutno ni nameščena najnovejša različica, v okviru drugega načina pa dostopate do najnovejše različice vdelane programske opreme v spletu in izvedete posodobitev v računalniku, če v napravi trenutno ni nameščena najnovejša različica. Če internetne povezave ni mogoče vzpostaviti prek brezžičnega LAN-a, vzpostavite povezavo prek žičnega LAN-a ali povezave USB in izvedite posodobitev iz računalnika.
Namestitveno stanje naprave
Način namestitve posodobitve
Brezžična povezava LAN
Žična povezava LAN
Povezava USB
Če delate v okolju IPv6, vdelane programske opreme ni mogoče posodobiti. Za ponovno vzpostavitev povezave uporabite USB in izvedite posodobitev iz računalnika.
Preverjanje različice vdelane programske opreme
Vdelano programsko opremo lahko preverite na operacijski plošči naprave. Ko dokončate postopek posodobitve vdelane programske opreme, se prepričajte, da je bila posodobitev izvedena pravilno. Preverjanje različice vdelane programske opreme

Posodabljanje prek interneta

Iz naprave lahko dostopate do strežnika družbe Canon za posodobitev najnovejše različice vdelane programske opreme.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Nastavitve upravljanja sistema>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Posodobitev strojne opreme>.
4
Izberite <Prek interneta>.
Naprava preveri, ali je na voljo najnovejša vdelana programska oprema.
Če se prikaže sporočilo <To je najnovejša različica programske opreme.>, vdelane programske opreme ni treba posodobiti.
5
Preverite sporočilo in izberite <Da>.
6
Ko se prikaže zaslon za licenciranje, izberite .
7
Izberite <OK>.
Ko je vdelana programska oprema posodobljena, se naprava samodejno znova zažene.
Ne izklopite naprave, medtem ko se izvaja vnovični zagon.

Posodabljanje iz računalnika

Ko s spletnega mesta družbe Canon prenesete najnovejšo različico vdelane programske opreme, zaženite pripomoček »User Support Tool« in posodobite vdelano programsko opremo iz računalnika. Za navodila za izvedbo posodobitve vdelane programske opreme iz računalnika glejte »User Support Tool Operation Guide« (Navodila za delovanje orodja za podporo uporabnikom), priložena vdelani programski opremi.
Preklop naprave v Stanje čakanja na posodobitev strojne opreme
<Meni>  <Nastavitve upravljanja sistema>  <Posodobitev strojne opreme>  <Prek računalnika>  <Da>

Preverjanje različice vdelane programske opreme

1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Nastavitve upravljanja sistema>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Posodobitev strojne opreme>.
4
Izberite <Podatki o različici>.
Prikaže se trenutna različica vdelane programske opreme.
3R3X-04X