Izbira naslovov IP za pravila požarnega zidu

Komunikacijo lahko omejite samo na naprave z določenimi naslovi IP ali pa blokirate naprave z določenimi naslovi IP in dovolite drugo komunikacijo. Določite lahko posamezne naslove IP ali razpon naslovov IP.
Če želite več informacij o osnovnih postopkih, ki se izvajajo med nastavljanjem naprave prek vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), glejte Nastavitev možnosti menijev iz vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in se prijavite v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Izberite [Security Settings]  [IP Address Filter].
4
Kliknite [Edit], da določite vrsto filtra.
[IPv4 Address: Inbound Filter]
Omejite podatke, ki jih naprava prejema od računalnika, tako da določite naslov IPv4.
[IPv6 Address: Inbound Filter]
Omejite podatke, ki jih naprava prejema od računalnika, tako da določite naslov IPv6.
5
Določite nastavitve filtriranja paketov.
 [Blocked Addresses]
Registrirajte naslove, ki jih želite blokirati, in tudi potrdite ali izbrišite registrirane blokirane naslove.
 [Allowed Addresses]
Registrirajte naslove, ki jih želite dovoliti, in tudi potrdite ali izbrišite registrirane dovoljene naslove.
1
Potrdite potrditveno polje [Use Filter].
Potrdite to polje, da omejite komunikacijo. Počistite polje, da izklopite omejitev.
2
Določite naslov.
Vnesite naslov IP (ali razpon naslovov IP) v besedilno polje [Address to Register] in kliknite [Add].
Registrirani naslov
Rezultat
[Blocked Addresses]
Omejuje komunikacije (prejete) z napravami s pripadajočimi naslovi IP, ki so vneseni za [Address to Register]. Komunikacija je dovoljena z napravami s katerimkoli naslovom IP.
[Allowed Addresses]
Dovoljuje komunikacije (prejete) samo z napravami s pripadajočimi naslovi IP, ki so vneseni za [Address to Register], in omejuje komunikacije z napravami s katerimi koli drugimi naslovi IP.
Registriran kot oboje
Dovoljuje komunikacije (prejete) samo z napravami s pripadajočimi naslovi IP, ki so registrirani v [Allowed Addresses], in omejuje komunikacije s katerimi koli drugimi naslovi IP. Komunikacije pa so omejene za naslove IP, ki so registrirani tudi v [Blocked Addresses].
Preverite, ali ste se pri vnašanju zmotili
Če naslovov IP ne vnesete pravilno, morda do naprave ne boste mogli dostopati v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). V tem primeru možnost <Filter naslova IPv4> ali <Filter naslova IPv6> nastavite na <Izključeno>.
<Filter naslova IPv4>
<Filter naslova IPv6>
Oblika vnosa za naslove IP
Opis
Primer
Vnos posameznega naslova
IPv4:
Med številke vnesite pike.
192.168.0.10
IPv6:
Med alfanumerične znake vnesite dvopičja.
fe80::10
Določanje razpona naslovov
Med naslove vnesite vezaje.
192.168.0.10-192.168.0.20
Določanje razponov naslovov s predpono (samo za IPv6)
Vnesite naslov, nato poševnico in številko, ki predstavlja dolžino predpone.
fe80::1234/64
Brisanje naslova IP iz izjem
Izberite naslov IP in kliknite [Delete].
3
Kliknite [OK].
Uporaba operacijske plošče
Filtriranje naslovov IP lahko omogočite ali onemogočite tudi z možnostjo <Meni> na zaslonu Domov.
<Filter naslova IPv4>
<Filter naslova IPv6>
3R3X-045