Preverjanje stanja in dnevnikov

Ime datoteke z dokumentom morda ni prikazano v celoti. Imenu datoteke se lahko pripne tiskano ime programa.

Preverjanje trenutnega stanja dokumentov za izpisovanje

Prikaže se seznam dokumentov, ki se tiskajo ali so v čakalni vrsti za tiskanje.
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status]
 
Dokument izbrišete tako, da kliknete [Cancel].
Če ste prijavljeni v način upravitelja sistema, bodo navedeni vsi dokumenti za tiskanje, ki se trenutno tiskajo oz. čakajo na tiskanje.
Če ste ob prijavi v način splošnega uporabnika vnesli svoje uporabniško ime, se bo vaše uporabniško ime prikazalo samo za dokumente, ki ste jih vi natisnili.
Kliknite [Job Number] pri začasno ustavljenih dokumentih, da se prikažejo podrobnosti. Preverite lahko uporabniško ime in število strani natisnjenega dokumenta.

Pregled zgodovine dokumentov

Prikaže se zgodovina tiskanja.
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

Pregled informacij o napakah

Če pride do napake, odprete to stran tako, da kliknete sporočilo, ki je prikazano v razdelku [Error Information] na strani portala (glavna stran). Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Status Monitor/Cancel]  [Error Information]

Preverjanje potrošnega materiala

Prikažejo se velikost in vrsta papirja za izvor papirja, številka modela kartuše s tonerjem ipd. Na strani portala (glavna stran) lahko tudi kliknete [Check Consumables Details], da se prikaže ta stran (Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)).
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Status Monitor/Cancel]  [Consumables]

Pregled tehničnih podatkov o napravi

Prikaže se najvišja hitrost tiskanja.
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Status Monitor/Cancel]  [Device Features]

Pregled informacij o upravitelju sistema

Prikaže informacije o napravi in upravitelju sistema. Te informacije nastavite v možnosti [System Management] na strani [Settings/Registration].
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Status Monitor/Cancel]  [Device Information]

Pregled skupnega števila natisnjenih dokumentov

Prikaže skupno število strani, ki so bile natisnjene s funkcijama kopiranja in tiskanja.
Prijavite se v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Status Monitor/Cancel]  [Check Counter]

Pregled ekoloških informacij

Preverite lahko informacije, kot je število izpisov na mesec in količina porabljene energije. Preverite in spremenite lahko tudi nastavitve kopiranja v napravi, da prihranite papir in energijo.
Prijavite se v vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) (Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)) [Status Monitor/Cancel] [Eco Information]
3R3X-04U