Operacijska plošča

Tipka Domov

Pritisnite jo, da odprete zaslon Domov, ki omogoča dostop do menija z nastavitvami in funkcij, kot sta kopiranje in optično branje.
Zaslon Domov
Prilagajanje zaslona Domov

Prikaz (zaslon)

Ogledate si lahko stanja postopkov in napak v tej napravi, količino preostalega tonerja v kartušah s tonerjem itd.
Osnovni zasloni
Osnovni postopki

Tipka Ponastavi

Pritisnite, da prekličete nastavitve in obnovite prej navedene nastavitve.

Tipka []

Ko določate nastavitve, se s to tipko vrnete na prejšnji zaslon.
Med vnosom besedila pritisnite, da izberete element, ki ga želite uporabiti.
Pritisnite, da zmanjšate vrednost nastavitve, na primer kontrast zaslona.

Tipka []

Ko določate nastavitve, s to tipko izberete element, ki je tik nad trenutno izbranim elementom.
Ko spreminjate vrednost nastavitve, s to tipko povečate vrednost.

Tipka []

Ko določate nastavitve, s to tipko skočite na naslednji zaslon.
Med vnosom besedila pritisnite, da izberete element, ki ga želite uporabiti.
Pritisnite, da povečate vrednost nastavitve, na primer kontrast zaslona.

Tipka []

Ko določate nastavitve, s to tipko izberete element, ki je tik pod trenutno izbranim elementom.
Ko spreminjate vrednost nastavitve, s to tipko zmanjšate vrednost.

Tipka Ustavi

Pritisnite jo, da prekličete tiskanje in druge postopke.

Tipka Začetek

Pritisnite, če želite optično prebrati ali kopirati izvirnike.

Tipka []

Pritisnite, da uveljavite nastavitve ali vnesene podrobnosti.

Tipka Nazaj

Pritisnite, če se želite vrniti na prejšnji zaslon. Če pritisnete to tipko, ko določate nastavitve, se nastavitve ne bodo uveljavile in na zaslonu se bo prikazal prejšnji zaslon.

Lučka Napaka

Utripa ali sveti, če pride do napake, na primer zastoja papirja.

Lučka Podatki

Utripa med operacijami, kot je pošiljanje ali tiskanje. Sveti, če dokumenti čakajo na obdelavo.

Tipka Kopija ID kartice

Pritisnite, da se pomaknete v način za kopiranje sprednje in hrbtne strani vozniškega dovoljenja ali drugega identifikacijskega dokumenta na isto stran v dejanski velikosti. Kopiranje osebnih dokumentov
3R3X-01H