Osnovni postopki

S spodnjimi tipkami določite nastavitve in prilagodite vrednosti.
Uporaba /
Pomikanje po zaslonu
Na desni strani zaslone se prikaže drsnik, če ni mogoče prikazati vseh informacij na enem zaslonu. Če se prikaže drsni trak, se lahko s tipkama  /  pomikate navzgor ali navzdol. Če je možnost izbrana, se barve besedila in ozadja obrnejo.
Spreminjanje vrednosti nastavitev
Za vnos vrednosti uporabite /.
Vrednosti v ( ), prikazane pod vnosnim poljem, predstavljajo razpon vrednosti, ki jih je mogoče vnesti.
Za izbiranje elementa, ki ga želite uporabiti med vnosom besedila, lahko uporabite tudi /. Vnašanje besedila
Uporaba /
Pomik na naslednji zaslon/vrnitev na prejšnji zaslon
Za pomik na naslednji zaslon pritisnite . Za pomik na prejšnji zaslon pritisnite .
Na naslednji zaslon se lahko pomaknete tudi tako, da pritisnete , na prejšnjega pa se vrnete s tako, da pritisnete tipko Nazaj.
Spreminjanje vrednosti nastavitev
Uporabite / za prilagoditev lestvice drsnega traku.
Premikanje kazalca
Za vnos vrednosti uporabite /.
Med vnosom besedila uporabite <>/<> na zaslonu, da premaknete kazalec. Vnašanje besedila
Uporaba
Pritisnite , da uporabite nastavitev.
Spreminjate lahko različne nastavitve zaslona, na primer hitrost pomikanja ali jezik prikaza: <Nastavitve prikaza>
3R3X-01X