Vstavljanje papirja v predal

Naložite papir v predal.
Papir vedno nalagajte v pokončni usmerjenosti.
Papirja ni mogoče naložiti ležeče. Poskrbite, da bo papir naložen pokončno, kot je prikazano na spodnji sliki.
1
Odprite predal.
Pri ponovnem polnjenju papirja
Ko je predal že odprt in pokrov za papir spuščen, odstranite pokrov za papir.
2
Raztegnite vodili za papir.
Potisnite vodili za papir navzven.
3
Naložite papir in ga potisnite do konca, dokler se ne dotakne hrbtne strani.
Papir naložite pokončno (krajši rob naj bo obrnjen proti napravi) in s stranjo za tiskanje navzgor. Papirja ni mogoče naložiti ležeče.
Pred nalaganjem snop papirja dobro razpihajte in njegove robove poravnajte na ravni površini.
Če vstavite papir in je možnost <Obvesti o preverjanju nastavitev papirja> nastavljena na <Vključeno>, se prikaže zaslon za potrditev. <Obvesti o preverjanju nastavitev papirja>
Snop papirja mora ostati znotraj vodil meje nalaganja
Snop papirja ne sme presegati oznak za vodila nalaganja (). Če naložite preveč papirja, lahko pride do zastojev papirja.
Če naložite ovojnice ali potiskan papir, glejte poglavje Nalaganje kuvert ali Nalaganje potiskanega papirja.
4
Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.
Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.
Poravnajte vodili za papir s papirjem
Če sta vodili za papir preveč narazen ali pretesno skupaj, se papir morda ne bo pravilno podajal ali bo prihajalo do zastojev.
5
Znova namestite pokrov za papir.
Med tiskanjem odprite zaporo za papir vnaprej, da natisnjeni papir ne pade iz izhodnega pladnja.
»
Nadaljujte v poglavju Izbira velikosti in vrste papirja za predal
Pri spreminjanju velikosti ali vrste papirja
Tovarniško privzeti nastavitvi velikosti in vrste papirja sta <A4> in <Navadni>. Če v napravo naložite drugo velikost ali tip papirja, spremenite tudi nastavitve. Če nastavitev ne spremenite, naprava ne bo tiskala pravilno.
Tiskanje na hrbtno stran natisnjenega dokumenta (ročno 2-stransko tiskanje)
Izpisujete lahko na hrbtno stran že natisnjenega papirja. Poravnajte morebitne zavihke na natisnjenem papirju in ga vstavite v predal tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor (že natisnjena stran mora biti obrnjena navzdol).
Pri vsakem tiskanju naložite le en list papirja.
Uporabite lahko le papir, ki ste ga natisnili s to napravo.
Na stran, ki je že potiskana, ne morete tiskati.
Če uporabljate papir velikosti A5, hrbtna stran morda ne bo pravilno natisnjena.
3R3X-022