Preverjanje preostale količine potrošnega materiala

S spodnjim postopkom preverite preostalo količino v kartušah s tonerjem itd. Zlasti pomembno je, da preverite, ali je treba pred začetkom obsežnega tiskanja imeti pripravljeno novo kartušo s tonerjem ali nov boben.
<Nadzor stanja>  <Podatki o napravi>  <Nivo v kartuši>

Preostala količina v kartuši s tonerjem

Prikaže preostalo količino tonerja v kartušah.

Preostala količina v bobnu

Prikaže preostalo količino v bobnih.
Prikazana preostala količina v kartuši s tonerjem ali bobnu se lahko razlikuje od dejanske količine, zato jo uporabljajte samo kot vodilo.
Drugi notranji deli lahko dosežejo konec življenjske dobe, preden preostala količina v kartuši s tonerjem ali bobnu doseže konec svoje življenjske dobe.
3R3X-05K