Nastavitev datuma in ure

Nastavite datum in čas v napravi. Funkcije, ki določajo čas, se sklicujejo na datum in čas, zato ju je treba pravilno nastaviti.

Nastavitev časovnega pasu

Če se nastavitev časovnega pasu spremeni, se v skladu s tem spremenijo tudi vrednosti v <Nastavitve trenutnega datuma/časa>.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Časovne nastavitve> <Nastavitve datuma/časa> <Časovni pas>.
3
Izberite časovni pas.
Kaj je UTC?
Usklajeni univerzalni čas (UTC) je osnovni časovni standard, po katerem se v svetu ravnajo ure in čas. Časovne razlike so odvisne od države ali območja, kjer se naprava uporablja. Pravilna nastavitev časovnega pasu UTC je potrebna za internetno komunikacijo.

Nastavitev trenutnega datuma in časa

1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Časovne nastavitve>  <Nastavitve datuma/časa>  <Nastavitve trenutnega datuma/časa>.
3
Vpišite datum in čas.
Uporabite  ali  za premikanje kazalca ter vnesite datum in čas z  ali .
4
Pritisnite .
Nastavite <Časovni pas>, preden nastavite datum in čas. Če se nastavitev <Časovni pas> pozneje spremeni, se v skladu s tem spremenita tudi trenutni datum in čas.
Obliko prikaza datuma in časa lahko ustrezno spremenite.
<Oblika zapisa datuma>
<Oblika zapisa časa>

Nastavitev poletnega/zimskega časa

Če je poletni čas omogočen, izberite njegov začetni in končni datum.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Časovne nastavitve> <Nastavitve datuma/časa> <Nastavitve za poletni/zimski časa>.
3
Izberite <Izključeno> ali <Vključeno> v možnosti <Poletni/zimski čas>.
Če izberete <Vključeno>, nadaljujte s 4. korakom.
4
Nastavite mesec in dan za začetni datum ter nato izberite <Uporabi>.
Če želite nastaviti dan, določite »kateri dan za vsak posamezni teden«.
5
Nastavite mesec in dan za končni datum ter nato izberite <Uporabi>.
Če želite nastaviti dan, določite »kateri dan za vsak posamezni teden«.
Ta nastavitev morda ne bo na voljo, odvisno od države ali regije nakupa.
3R3X-005