Konfiguriranje nastavitev etherneta

 
Ethernet je standard za prenos podatkov v lokalnem omrežju (LAN). Določite lahko način komunikacije in vrsto ethernetne povezave. Na splošno lahko napravo uporabljate brez spreminjanja privzetih nastavitev (<Nastavitve gonilnika Ethernet>), vendar lahko te prilagodite svojemu omrežnemu okolju.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Nastavitve gonilnika Ethernet> <Samodejna zaznava>.
4
Izberite, ali želite nastavitve etherneta konfigurirati samodejno ali ročno.
Če je samodejno zaznavanje omogočeno, naprava zazna in samodejno nastavi način komuniciranja in uporabljeno vrsto etherneta.
Samodejno konfiguriranje nastavitev Etherneta
Izberite <Vključeno>.
Ročno konfiguriranje nastavitev Etherneta
1
Izberite <Izključeno>.
2
<Način komuniciranja>  izberite način komuniciranja.
<Polovični dupleks>
Izmenično pošilja in sprejema podatke za komunikacijo. Izberite, če je naprava povezana v omrežno napravo po sistemu polovičnega dupleksa.
<Polni dupleks>
Hkrati pošilja in sprejema podatke za komunikacijo. Ta nastavitev je primerna za večino okolij.
3
<Ethernet tip>  izberite vrsto etherneta.
4
Izberite <Uporabi>.
3R3X-010