Ogled omrežnih nastavitev

Naslov IP ni pravilno nastavljen, če je prikazan kot »0.0.0.0«.
Če napravo povežete z zvezdiščem ali omrežnim mostom, lahko pride do napake pri povezavi tudi, če je naslov IP konfiguriran pravilno. To težavo lahko rešite tako, da nastavite časovni interval, po katerem začne naprava komunicirati. Nastavitev premora pred vzpostavitvijo povezave z omrežjem
Seznam trenutnih nastavitev omrežja lahko natisnete. Seznam uporabniških podatkov

Ogled nastavitev IPv4

<Nadzor stanja>  <Omrežni podatki>  <IPv4>  Izberite nastavitev, ki si jo želite ogledati  Preverite nastavitve

Ogled nastavitev IPv6

<Nadzor stanja>  <Omrežni podatki>  <IPv6>  Izberite nastavitev, ki si jo želite ogledati  Preverite nastavitve

Ogled naslova MAC za žično omrežje LAN

1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Nastavitve gonilnika Ethernet>.
Prikazan je naslov MAC.

Ogled naslova MAC in podatkov za brezžično omrežje LAN

1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Nastavitve brezžičnega omrežja LAN>.
4
Preberite prikazano sporočilo in izberite <OK>.
5
Izberite <Podatki o brezžičnem omrežju LAN>.
6
Izberite nastavitev, ki si jo želite ogledati.
Prikaz varnostnih informacij
Če si želite ogledati informacije WEP in WPA/WPA2-PSK, upoštevajte ta postopek.
<Nastavitve varnosti> Izberite prikazani varnostni protokol Izberite nastavitev, ki si jo želite ogledati
Prikaz na zaslonu <Nadzor stanja>
<Stanje brezžičnega omrežja LAN> in <Podatki o zadnji napaki> si lahko ogledate v možnosti <Nadzor stanja>.
<Nadzor stanja>  <Omrežni podatki>  <Metoda omrežne povezave>  <Informacije o povezavi>  Izberite nastavitev, ki si jo želite ogledati
3R3X-00R