Bir Kablosuz Yönlendirici Seçerek Bağlantı Ayarlama

Bağlantı için kullanılabilir kablosuz yönlendiricileri (veya erişim noktalarını) arayabilir ve makinenin ekranından bir tanesini seçebilirsiniz. Ağ anahtarı için bir WEP anahtarı veya PSK girin. Bir kablosuz yönlendirici seçmeden önce SSID ve ağ anahtarı da dahil olmak üzere gerekli kurulum bilgilerini kontrol edip not edin (SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme).
Güvenlik ayarları
Kablosuz bağlantı bir kablosuz yönlendirici seçilerek ayarlandıysa, WEP kimlik doğrulama yöntemi <Open System> olarak veya WPA/WPA2 şifreleme yöntemi <Otomatik> (AES-CCMP veya TKIP) olarak ayarlanır. WEP kimlik doğrulaması için <Paylaşılan Anahtar> öğesini veya WPA/WPA2 şifrelemesi için <AES-CCMP> öğesini seçmek istiyorsanız, bağlantıyı <Manüel Olarak Gir> öğesini kullanarak ayarlamanız gerekir. Ayrıntılı Ayarları Belirterek Bağlantı Ayarlama
1
Ana Ekran içinde <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Ağ Ayarları> öğesini seçin.
PIN giriş ekranı görüntülenirse, doğru PIN'i girin. Sistem Yöneticisi PIN'ini Ayarlama
3
<Kablosuz LAN Ayarları> öğesini seçin.
<Kablosuz LAN etkinleştir?> mesajı görüntüleniyorsa, <Evet> öğesini seçin.
<Doğrudan Bağlantı devre dışı kalacak. Uygun mu?> mesajı görüntüleniyorsa, <Evet> öğesini seçin.
4
Görüntülenen mesajı okuyun ve <Tamam> öğesini seçin.
5
<SSID Ayarları> öğesini seçin.
6
<Erişim Noktası Seç> öğesini seçin.
Makine, kullanılabilir kablosuz yönlendiricileri aramaya başlar.
Erişim noktasının bulunamadığını belirten bir mesaj görüntülendiğinde, Her Bir Mesaja Karşı Alınabilecek Önlemler öğesine bakın.
7
Bir Kablosuz LAN yönlendiricisi seçin.
SSID'si, not ettiğiniz SSID ile eşleşen yönlendiriciyi seçin ve  öğesine basın.
Kablosuz yönlendiriciniz bulunmazsa
Makinenin doğru şekilde kurulup kurulmadığını ve ağa bağlanmaya hazır olup olmadığını kontrol edin. Kurulum/Ayar Sorunları
8
Not ettiğiniz ağ anahtarını girin.
Ağ anahtarını girin ve <Uygula> öğesini seçin.
Metni nasıl gireceğinizi görmek için bkz. Metin Girme.
9
<Evet> öğesini seçin.
Kurulum sırasında bir hata mesajı görüntülenmesi durumunda
<Kapat> öğesini seçin, ağ anahtarının doğru olup olmadığını kontrol edin ve adım 5'e geri dönün.
10
<Bağlandı.> mesajı görüntüleninceye kadar bekleyin.
IP adresi ve diğer öğeler otomatik olarak ayarlanana kadar birkaç dakika bekleyin.
Sinyal gücü
Bağlantı için birden çok kablosuz yönlendirici kullanılabilir olduğunda, makine en güçlü sinyale sahip aygıta bağlanır. Sinyal gücü, RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) kullanılarak ölçülür.
IP adresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. IP Adreslerini Ayarlama
Makine kablosuz LAN'a bağlıyken, Ana Ekran öğesinde Wi-Fi simgesi görüntülenir. Ana Ekran
Güç tüketimini azaltma
Makineyi, kablosuz yönlendiriciden yayılan sinyallere göre <Güç Tasarrufu Modu> ayarına geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz. <Güç Tasarrufu Modu>
Makinenin IP adresi değiştiyse
Bir DHCP ortamında makinenin IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir. Bu durumda, makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur.
3R40-00E