Kurulum/Ayar Sorunları

Ayrıca bkz. Genel Sorunlar.

Kablosuz/Kablolu LAN Bağlantısı ile ilgili Sorunlar

Kablosuz LAN ve Kablolu LAN aynı anda bağlanamaz.

Kablosuz LAN ve Kablolu LAN aynı anda bağlanamaz. Aşağıdakiler aynı anda kullanılabilir: Bir USB kablosu ve bir kablosuz LAN veya bir USB kablosu ve bir kablolu LAN.

Uzak Kullanıcı Arabirimi görüntülenmiyor.

<HTTP Kullan> ve <Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullan> öğeleri <Açık> olarak mı ayarlı?
HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma
Uzak Kullanıcı Arabirimini Devre Dışı Bırakma
Makine, kablosuz bir LAN'a bağlıysa, Wi-Fi simgesinin Ana Ekran öğesinde görüntülenip görüntülenmediğini ve IP adresinin düzgün şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin ve ardından Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni yeniden başlatın.
Ana Ekran
Ağ Ayarlarını Görüntüleme
Makine, kablolu bir LAN'a bağlıysa, kablonun sıkıca bağlanıp bağlanmadığını ve IP adresinin düzgün şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin, ardından Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni yeniden başlatın.
Kablolu LAN'a Bağlanma
Ağ Ayarlarını Görüntüleme
Proxy sunucusu mu kullanıyorsunuz? Kullanıyorsanız, makinenin IP adresini, web tarayıcısının proxy ayarlarında bulunan iletişim kutusundaki [Özel Durumlar] listesine (proxy sunucusunu kullanmayan adresler) ekleyin.
Bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı tarafından iletişim sınırlandırılmıyor mu? IP adresleri veya bir MAC adresi yanlış olarak girildiyse, Uzak Kullanıcı Arabirimi görüntülenemez. Bu durumda, <IPv4 Adres Filtresi>, <IPv6 Adres Filtresi> veya <MAC Adresi Filtresi> öğesini <Kapalı> olarak ayarlamak için işletim panelini kullanmanız gerekir.
Güvenlik Duvarları Kullanarak İletişimi Kısıtlama
<IPv4 Adres Filtresi>
<IPv6 Adres Filtresi>
<MAC Adresi Filtresi>

Ağa bağlantı kurulamamaktadır.

IP adresi düzgün şekilde ayarlanmamış olabilir. IP adresini yeniden ayarlayın.
IP Adreslerini Ayarlama
Makineyi bilgisayara kablosuz LAN ile bağladığınızda, makinenin doğru şekilde kurulup kurulmadığını ve ağa bağlanmaya hazır olup olmadığını kontrol edin.
Makine Kablosuz LAN'a Bağlanamıyorsa

Ayarlanmış IP adresinden emin değilsiniz. Ağ Ayarlarını Görüntüleme

Bağlantı yöntemi, kablolu LAN ile kablosuz LAN arasında değiştirilememektedir.

Makinedeki işletim panelinde bir kablolu LAN veya kablosuz LAN da seçtiniz mi? Makinenin sizin seçiminize geçebilmesi için bu seçim gereklidir.
Kablolu LAN'ı veya Kablosuz LAN'ı Seçme

SSID veya bağlanılacak kablosuz yönlendiricinin ağ anahtarından emin değilsiniz. Ekranda SSID görüntülenmemektedir.

SSID'nin kablosuz yönlendiricide veya paket kutusunda bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Canon MF/LBP Kablosuz Kurulumu Yardımcısı) öğesini kullanarak kablosuz yönlendiricinin SSID'sini veya ağ anahtarını kontrol edin.
SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme

Bağlanılacak kablosuz yönlendiricinin SSID'si erişim noktası listesinde görüntülenmiyor.

SSID'nin doğru olup olmadığını kontrol edin.
SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme
Kablosuz yönlendiricinin SSID'si gizlenmişse (gizlilik modu kullanılarak*), SSID'yi kablosuz yönlendiricide görünür olarak ayarlayın.
 
* Diğer aygıtların SSID'sinin otomatik olarak algılanmasını devre dışı bırakan bir moddur.
Makinenin doğru şekilde kurulup kurulmadığını ve ağa bağlanmaya hazır olup olmadığını kontrol edin.
Makine Kablosuz LAN'a Bağlanamıyorsa

Makine istenmeyen bir bağlantı hedefine çevirmeli bağlanmaktadır (ağa çevirmeli yönlendirici bağlıysa).

Çevirmeli yönlendiricinin yayın paketlerini iletmesi gerekmiyorsa, çevirmeli yönlendiriciyi yayın paketleri iletilmeyecek şekilde ayarlayın. Çevirmeli yönlendiricinin yayın paketlerini iletmesi gerekiyorsa, ayarların doğru olup olmadığını kontrol edin.
Harici ağda DNS sunucusu varsa, makinenin bağlı olduğu ağdaki bir aygıta bağlanırken bile ana bilgisayar adını değil, bağlanılacak IP adresini ayarlayın.
Makinenin bağlı olduğu ağda DNS sunucusu varsa ve harici ağa bağlı olan aygıtlarla ilgili bilgiler DNS sunucusunda kayıtlıysa, ayarların doğru olup olmadığını kontrol edin.
Makine Kablosuz LAN'a Bağlanamıyorsa
 
 
Bilgisayarınızın durumunu kontrol edin.
Bilgisayarınızın ve kablosuz yönlendiricinizin ayarları tamamlandı mı?
Kablosuz yönlendiricinin kabloları (güç kablosu ve LAN kablosu dahil) doğru takıldı mı?
Kablosuz yönlendirici açık mı?
Sorun, yukarıdakiler kontrol edildikten sonra da devam ederse:
Aygıtları kapatın ve tekrar açın.
Bir süre bekleyin ve ağa bağlanmayı tekrar deneyin.
 
 
Makinenin açik olup olmadığını kontrol edin.
Makine açıksa, önce makineyi kapatın ve tekrar açın.
 
 
Makinenin kurulum yerini ve kablosuz yönlendiriciyi kontrol edin.
Makine, kablosuz yönlendiriciden çok mu uzakta?
Makine ve kablosuz yönlendirici arasında duvar gibi engeller var mı?
Makinenin yanında mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefonlar gibi radyo dalgalarını emen aygıtlar var mı?
 
 
Aşağıdaki ayarlardan birini tekrar uygulayın.
Bağlantıyı manuel olarak ayarlamanız gerektiğinde
Kablosuz yönlendirici aşağıda açıklandığı gibi ayarlandıysa, kablosuz LAN bağlantısı için gerekli olan tüm bilgileri manuel olarak girin (Ayrıntılı Ayarları Belirterek Bağlantı Ayarlama).
ANY bağlantılarının reddedilmesi* etkinleştirildi.
Otomatik olarak oluşturulan WEP anahtarı (onaltılık) seçildi.
Gizli modu etkinleştirildiyse.
 
* Bağlanılacak aygıttaki SSID "ANY" olarak ayarlandıysa veya boş bırakıldıysa kablosuz yönlendiricinin bağlantıyı reddedeceği işlevdir.
Kablosuz yönlendirici ayarlarını değiştirmeniz gerektiğinde
Kablosuz yönlendirici aşağıda belirtilen şekilde ayarlandıysa yönlendiricinin ayarlarını değiştirin.
MAC adres paketi filtreleme ayarlandı.
Kablosuz iletişim için yalnızca IEEE 802.11n kullanıldıysa, WEP seçildiyse veya WPA/WPA2 şifreleme yöntemi TKIP olarak ayarlandıysa.
 

USB Bağlantısı ile ilgili sorun

İletişim kurulamıyor.

USB kablosunu değiştirin. Uzun bir USB kablosu kullanıyorsanız, bu kabloyu kısa olanıyla değiştirin.
Bir USB hub birimi kullanıyorsanız, bir USB kablosu vasıtasıyla makineyi bilgisayarınıza doğrudan bağlayın.
 

Yazdırma Sunucusuyla İlgili Sorun

Bağlanılacak yazdırma sunucusu bulunamıyor.

Yazdırma sunucusu ve bilgisayar doğru bağlanmış mı?
Yazdırma sunucusu çalışıyor mu?
Yazdırma sunucusuna bağlanmak için gerekli olan kullanıcı haklarına sahip misiniz? Emin değilseniz sunucu yöneticisi ile iletişime geçin.
[Ağ bulma] etkinleştirildi mi?
[Ağ bulma] Öğesini Etkinleştirme

Paylaşılan bir yazıcıya bağlanılamıyor.

Ağ üzerinde makine, yazdırma sunucusunun yazıcıları arasında görünüyor mu? Görüntülenmiyorsa, ağ veya sunucu yöneticisi ile iletişime geçin.
Yazıcı Sunucusunda Paylaşılan Yazıcıları Görüntüleme
3R40-05Y