Skrive ut fra en Store-apper

Dette forklarer den grunnleggende prosedyren for å vise skjermen for skriverinnstillinger for driveren og skrive ut fra en Store-apper.
Dersom noen av funksjonene du vil bruke ikke vises i utskriftsinnstillingens skjermbilde fra en Store-apper, kan de brukes dersom du endrer standardinnstillingene.
For detaljer om utskriftsinnstillinger fra Store-apper, kan du lese bruksanvisningen for Canon Office Printer Utility.
MERK
Når det brukes en enhet tilkoblet via en WSD-port, aktiver [Bruk WSD] på enheten.

Slik skriver du ut fra en Store-apper i Windows 10/Server 2016

1.
Velg [Skriv ut] fra menyen i appen.
2.
Velg enheten du bruker på enhetsskjermen → klikk på [Flere innstillinger].
3.
Angi de nødvendige elementene i skjermen med utskriftsinnstillinger for driveren.
Du kan bytte mellom ark hvis det er nødvendig.
MERK
Hvis skjermbildet for standard utskriftsinnstillinger i Windows, som ikke ser ut som bildet ovenfor, vises, kan det være et problem med miljøet, innstillingene eller installasjonsstatusen til driveren. Se feilsøking for informasjon om hvordan du aktiverer at skjermen med utskriftsinnstillinger for driveren skal vises.
Hvis funksjonen du vil bruke ikke vises i skjermbilder for utskriftsinnstillinger, konfigurer utskriftsinnstillingene etter at du har aktivert funksjonene på enheten ved å hente informasjon om enheten, osv.
4.
Klikk på [OK].
5.
På utskriftsskjermen klikker du på [Skriv ut].

Slik skriver du ut fra en Store-apper i Windows 8.1/Server 2012 R2

1.
Vis dataene du vil skrive ut i appen.
2.
Vis symbollinjen, og klikk deretter på [Enheter] → [Skriv ut] → enheten du bruker.
3.
Klikk på [Flere innstillinger].
4.
Angi de nødvendige elementene i skjermen med utskriftsinnstillinger for driveren.
Du kan bytte mellom ark hvis det er nødvendig.
MERK
Hvis skjermbildet for standard utskriftsinnstillinger i Windows, som ikke ser ut som bildet ovenfor, vises, kan det være et problem med miljøet, innstillingene eller installasjonsstatusen til driveren. Se feilsøking for informasjon om hvordan du aktiverer at skjermen med utskriftsinnstillinger for driveren skal vises.
Hvis funksjonen du vil bruke ikke vises i skjermbilder for utskriftsinnstillinger, konfigurer utskriftsinnstillingene etter at du har aktivert funksjonene på enheten ved å hente informasjon om enheten, osv.
5.
Klikk på [] (Tilbake).
6.
På utskriftsskjermen klikker du på [Skriv ut].

Relaterte emner