Aktualizowanie sterownika

Zainstalowane sterowniki można zaktualizować do nowszych wersji.
Zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników odpowiadających nowym funkcjom i/lub systemom operacyjnym.
Zainstalowane sterowniki można zaktualizować jednocześnie z instalacją sterownika do nowego urządzenia, ale poniżej wyjaśniono jedynie procedurę aktualizacji zainstalowanych sterowników.
W środowiskach, w których możliwe jest użycie usługi Windows Update, wykonywanie tej procedury nie jest konieczne, ponieważ sterownik zostanie zaktualizowany automatycznie.

Wymogi

Uzyskanie instalatora
Instalator aktualizacji jest dostępny do pobrania w witrynie firmy Canon (http://canon.com/).
Należy podłączyć urządzenie przy użyciu kabla USB i włączyć zasilanie (w przypadku aktualizowania sterownika zainstalowanego przy użyciu połączenia USB).
Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.
Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8.1/Server 2012 R2)

Procedura

1.
Uruchom instalator → wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
2.
Wybierz pozycję [Niestandardowe] w obszarze [Ustawienia drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].
3.
Wybierz opcję [Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek] → kliknij polecenie [Dalej].
4.
Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].
5.
Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].
W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.
Uruchom ponownie komputer po wyświetleniu stosownego monitu.
Podczas aktualizowania sterownika serwera druku należy zaktualizować również sterowniki klientów zgodnie z procedurą konfigurowania komputerów jako klientów udostępnianej drukarki.

Tematy pokrewne