Drukowanie z aplikacji ze Sklepu

W tej części wyjaśniono podstawową procedurę wyświetlania ekranu ustawień drukowania sterownika i drukowania z aplikacji ze Sklepu.
Jeżeli żądane funkcje nie są widoczne na ekranie ustawień drukowania wyświetlanym w aplikacji ze Sklepu, ich użycie będzie możliwe po zmianie ustawień domyślnych.
Informacje dotyczące ustawień drukowania z aplikacji ze sklepu można znaleźć w podręczniku użytkownika narzędzia Canon Office Printer Utility.
UWAGA
W przypadku korzystania z urządzenia podłączonego do portu WSD należy włączyć w urządzeniu funkcję [Użyj WSD].

Aby drukować z aplikacji ze Sklepu w systemie Windows 10/Server 2016

1.
Wybierz polecenie [Drukuj] z menu aplikacji.
2.
Wybierz model używanego urządzenia na ekranie drukowania → kliknij przycisk [Więcej ustawień].
3.
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby można przełączać karty.
UWAGA
Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, które różni się od powyższego okna, może być to spowodowane błędem środowiska, ustawień lub instalacji sterownika. Przejdź do rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów, aby włączyć ekran ustawień drukowania sterownika.
Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pobierając informacje o urządzeniu itd.
4.
Kliknij przycisk [OK].
5.
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj].

Aby drukować z aplikacji ze Sklepu w systemie Windows 8.1/Server 2012 R2

1.
Wyświetl w aplikacji dane, które należy wydrukować.
2.
Wyświetl panel funkcji po prawej stronie ekranu, a następnie kliknij kolejno opcje [Urządzenia] → [Drukuj] → używane urządzenie.
3.
Kliknij przycisk [Więcej ustawień].
4.
Na ekranie ustawień drukowania sterownika określ wartości niezbędnych elementów.
W razie potrzeby można przełączać karty.
UWAGA
Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, które różni się od powyższego okna, może być to spowodowane błędem środowiska, ustawień lub instalacji sterownika. Przejdź do rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów, aby włączyć ekran ustawień drukowania sterownika.
Jeżeli funkcja, z której chcesz skorzystać, nie jest widoczna na ekranie ustawień drukowania, skonfiguruj ustawienia drukowania po włączeniu funkcji urządzenia, pobierając informacje o urządzeniu itd.
5.
Kliknij przycisk [] (Wstecz).
6.
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj].

Tematy pokrewne