Pencetakan Buku Kecil Dijahit Pelana

Semasa melakukan pencetakan buku kecil, anda boleh menentukan pengokot di tengah-tengah halaman output. Halaman dibahagikan kepada set-set dan dilipat separuh, dan setiap set dijahit pelana di bahagian tengah.
1.
Paparkan helaian [Utama].
2.
Pilih [Pencetakan Buku kecil].
Anda juga boleh menetapkan [Pencetakan Buku kecil] dalam helaian [Tataletak].
3.
Pilih [Hidup] dari [Kokot] → pilih [Jahitan pelana] sebagai lokasi pengokot.
Anda juga boleh menetapkan [Kokot] dalam helaian [Akhiran].

Topik Berkaitan