Pencetakan Buku Kecil

Anda boleh mencetak dengan halaman yang diatur secara automatik supaya buku kecil dicipta semasa dilipat separuh.
1.
Paparkan [Utama] atau helaian [Tataletak].
2.
Pilih [Pencetakan Buku kecil].
Ikut prosedur di bawah untuk menetapkan posisi pengikatan dan sela.
3.
Klik [Butiran].
4.
Dalam kotak dialog [Tetapan Buku Kecil], pilih arah pengikatan semasa melakukan pencetakan buku kecil dari [Pengikatan].
5.
Tentukan lebar dalam [Lebar Sela].
6.
Klik [OK].

Topik Berkaitan