Mencipta Buku Kecil dalam Set

Apabila mencipta buku kecil dari dokumen dengan bilangan halaman yang banyak, anda boleh membahagikan halaman kepada berbilang set dan mencetaknya.
1.
Paparkan [Utama] atau helaian [Tataletak].
2.
Pilih [Pencetakan Buku kecil] → klik [Butiran].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Buku Kecil], pilih [Bahagi kepada set untuk tataletak buku kecil].
4.
Pilih kaedah pembahagian dari [Bahagi kepada Set].
Jika membahagi secara manual, tentukan jumlah halaman dalam setiap set.
Apabila membahagikan secara manual dan melaksanakan cetakan buku kecil dengan jahitan pelana, tentukan nilai yang sama dengan atau lebih rendah daripada bilangan halaman maksimum yang peranti boleh lakukan jahitan pelana. Rujuk manual peranti untuk jumlah halaman maksimum yang boleh dijahit pelana.
5.
Klik [OK].

Topik Berkaitan