Menetapkan Fungsi Pengesahan

Anda boleh menguruskan pencetakan dengan cara fungsi pengurusan ID jabatan atau fungsi pengesahan pengguna.
Untuk menetapkan fungsi pengesahan, anda perlu mendayakan fungsi dalam tetapan peranti.

Untuk Mendayakan Fungsi Pengesahan

1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Tetapan Peranti].
Apabila anda mengklik [Tetapan Peranti], selepas skrin pengesahan menanyakan sama ada anda ingin menyimpan tetapan yang dipaparkan, skrin tetapan cetakan ditutup.
3.
Paparkan helaian [Tetapan Peranti].
4.
Pilih [Fungsi Pengesahan] → klik [Tetapan].
5.
Dalam kotak dialog [Tetapan Fungsi Pengesahan], pilih fungsi → klik [OK].
6.
Klik [OK].

Untuk Menetapkan Maklumat Pengesahan

NOTA
Jika anda mendaftarkan maklumat pengesahan sebagai tetapan lalai, anda boleh mengurangkan usaha yang diperlukan untuk mengkonfigurasi tetapan semasa mencetak.
1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Tetapan Maklumat Pengesahan].
3.
Dalam skrin yang dipaparkan, masukkan maklumat pengesahan yang ditetapkan dalam peranti.
4.
Klik [OK].

Topik Berkaitan