Mengesahkan Set Maklumat Pengguna Sebelum Mencetak

Anda boleh menyemak maklumat pengguna yang telah anda tetapkan sebelum melaksanakan cetakan.
Apabila anda menetapkan fungsi ini, skrin membolehkan anda menyemak maklumat pengguna dipaparkan apabila anda melaksanakan percetakan. Anda juga boleh menetapkan semula maklumat jika diperlukan.
Maklumat pengguna yang anda dapat semak adalah PIN (atau kata laluan) yang anda tetapkan untuk cetakan yang selamat dan maklumat pengesahan yang anda tetapkan untuk pengurusan cetak menggunakan fungsi pengurusan ID jabatan atau fungsi pengesahan pengguna.

Prasyarat

Anda sedang menggunakan Versi Windows 10 1803 atau kemudian
Canon Office Printer Utility dipasang
Sistem ditetapkan dengan betul agar skrin pengesahan dipaparkan
Dayakan kedua-dua [Benarkan aplikasi berjalan di latar belakang] dan [Canon Office Printer Utility] dalam [Tetapan] > [Privasi] > [Aplikasi latar] dalam Windows.

Prosedur

1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Tetapan Peranti].
Apabila anda mengklik [Tetapan Peranti], selepas skrin pengesahan menanyakan sama ada anda ingin menyimpan tetapan yang dipaparkan, skrin tetapan cetakan ditutup.
3.
Paparkan helaian [Tetapan Pentadbir].
4.
Klik [Tukar Tetapan Pentadbir].
Jika skrin meminta anda mengesahkan sama ada anda ingin membenarkan perubahan dipaparkan, klik [Ya] → paparkan helaian [Tetapan Pentadbir].
5.
Dayakan [Senarai Tetapan] > [Sentiasa sahkan maklumat pengguna apabila mencetak] → klik [OK].
NOTA
Jika anda menggunakan penjimat bateri Windows, skrin untuk mengesahkan maklumat pengguna mungkin tidak dipaparkan kerana tiada cas yang mencukupi dalam bateri. Jika keadaannya sebegitu, cetak selepas melakukan salah satu tindakan berikut.
Pasang palam komputer anda
Dayakan pelaksanaan Canon Office Printer Utility di latar belakang dalam tetapan bateri
Untuk berbuat demikian, lakukan prosedur berikut.
(1) Klik [Lihat aplikasi yang menjejaskan hayat bateri anda] dalam [Tetapan] > [Sistem] > [Bateri].
(2) Pada skrin yang dipaparkan, pilih [Tunjukkan] > [Semua aplikasi].
(3) Pilih [Canon Office Printer Utility] → nyahdayakan [Benarkan Windows menentukan apabila aplikasi ini boleh dijalankan di latar belakang], kemudian pilih [Izinkan aplikasi ini menjalankan tugas di latar belakang].
Sebagai alternatif, cetak selepas menyahdayakan penjimat bateri dalam [Bateri].

Topik Berkaitan