Melampirkan PIN pada Data Cetakan

Anda boleh melampirkan PIN pada data cetakan dan menyimpannya dalam peranti. Ini berguna apabila mencetak dokumen sulit dll.
NOTA
Jika anda mendaftarkan PIN yang digunakan dalam pencetakan selamat sebagai tetapan lalai, anda boleh mengurangkan usaha yang diperlukan untuk mengkonfigurasi tetapan semasa mencetak.
1.
Paparkan helaian [Utama].
2.
Pilih [Pencetakan Selamat] dari [Kaedah Output].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Pencetakan Selamat], masukkan [PIN] dan → klik [OK].

Topik Berkaitan