Inštalácia zadaním súboru inf

Táto časť vysvetľuje postup na inštaláciu ovládača zadaním súboru inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme Windows.
Ak vykonáte inštaláciu podľa tohto postupu, pri tlači z počítačovej aplikácie budete musieť používať štandardnú obrazovku nastavení tlače systému Windows, pretože obrazovka nastavení tlače ovládača sa nezobrazí.
Vysvetlenie bude uvedené s ohľadom na inštaláciu pomocou štandardného TCP/IP portu.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Potvrďte IP adresu zariadenia.
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)

Postupy

1.
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
Pri spustení z [Nastavenie] (len Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Kliknite na [Zariadenia] → kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] v [Tlačiarne a skenery].
(2) Kliknite na tlačidlo [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená].
Pri spustení z [Ovládací panel]
(1) Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → kliknite na [Pridať tlačiareň].
(2) Na obrazovke na výber zariadenia kliknite na [Požadovaná tlačiareň nie je v uvedená zozname].
2.
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
3.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
4.
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na položku „Otvoriť detaily“.
[+][-]
5.
Na obrazovke [Pridanie tlačiarne] kliknite na položku [Z disku].
6.
Kliknite na položku [Prehľadávať] → vyberte jeden zo súborov inf v priečinku prevzatého ovládača.
Operácie zostanú neovplyvnené, bez ohľadu na zvolený súbor inf.
7.
V zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť → kliknite na položku [Ďalej].
8.
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].

Príbuzné témy