Angivelse af modtagestatus

Vælg på forhånd den modtagetilstand, der passer til den tilsigtede brug (Fastlæggelse af hvilken faxmodtagetilstand der skal bruges).
Hvis du tidligere har valgt <Indstil senere> på skærmbilledet til faxopsætning (Registrering af faxnummeret og enhedsnavnet), skal du trykke på <Menu>  <Faxindstillinger> <Opstartsguide for fax> for at få vist skærmbilledet til faxopsætning.
1
Tryk på <Næste>.
Den skærm, der er angivet her, vises, når enhedsnavnet er blevet registreret (Registrering af faxnummeret og enhedsnavnet).
2
Vælg den modtagetilstand, der passer til den tilsigtede brug.
Tryk på <Ja> eller <Nej> for at vælge modtagetilstanden.
Afhængigt af dit land eller region kan du muligvis konfigurere en anden modtagetilstand end dem, der er beskrevet nedenfor, manuelt. Modtagelse af faxer
Hvis du vil angive modtagetilstand som <Auto>
Hvis du vil angive modtagetilstand som <Fax/tlf. autoskift>
Hvis du vil angive modtagetilstand som <Telefonsvarer>
Hvis du vil angive modtagetilstand som <Manuel>
3
Tryk på <Anvend>.
»
Fortsæt til Tilslutning af telefonlinjen
0SS5-02F