Fremfører

 

Fremførerdæksel

Åbn dette dæksel for at fjerne fastklemt papir. Udbedring af papirstop

Dokumentstyr

Justér disse styr, så de passer til originalens bredde.

Fremfører

Originaler placeret her bliver automatisk fremført ark for ark til fremføreren. Anbring originalerne i denne bakke med den side, du ønsker at scanne, opad. Placering af dokumenter

Output-område for originaler

Originaler, der er blevet scannet fra originalbakken, leveres til outputområdet for originaler.

Scanningsområde

Originaler, der er anbragt i fremføreren, scannes her.

Glasplade

Anbring originalerne her, når du scanner bøger, kraftige originaler, transparenter osv. Placering af dokumenter
Når der er ilagt papir i Legal-format
Forsiden af papirskuffen flugter ikke med maskinen, når den forlængede papirskuffe er isat.
0SS5-00A