Indstilling af systemadministrator-id

Systemadministrator-id'et er et afdelings-id, der udelukkende er til administratorer, som har fulde adgangsrettigheder. Et standard-id og en standardpinkode, der er angivet på maskinen på forhånd, og som du kan ændre. Indstillingsoplysningerne for systemadministrator-id er vigtige for maskinens sikkerhed, så sørg for, at det kun er administratorer, der kender systemadministator-id'et og pinkoden.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
3
Indtast systemadministrator-id'et og pinkoden med taltasterne, og tryk på .
Standard-id'et og pinkode er "7654321" for begges vedkommende.
4
Vælg <Indstil. for information om systemadmin.>  <Systemadministrator-ID og -PIN>.
5
Skift systemadministrator-id og pinkode.
Angiv <Systemadministrator-ID> og derefter <Systemadmin-PIN>.
Angiv et tal på op til syv cifre vha. taltasterne, og tryk på <Anvend>.
Når <PIN (bekræft)> vises, skal du angive pinkoden igen for at bekræfte.
Du kan ikke registrere et id eller en pinkode, der kun består af nuller, f.eks. "00" eller "0000000".
Indstilling af systemadministratornavn
Konfiguration af indstillinger via Brugerinterface til fjernbetjening
Angiv systemadministrator-id'et og pinkoden i [Systemadministratortilstand] i Brugerinterface til fjernbetjening, og log på. Klik på [Indstillinger/registrering] [Systemadministration]  [Rediger ...], og konfigurer indstillingerne på det viste skærmbillede.
Vha. Brugerinterface til fjernbetjening kan du registrere forskellige oplysninger, bl.a. kontaktoplysninger, administratorkommentarer, maskinens installationsplacering samt de indstillinger, som du kan registrere vha. kontrolpanelet. De registrerede oplysninger kan ses på siden [Enhedsinformation] i Brugerinterface til fjernbetjening. Kontrol af oplysninger om systemadministrator
Hvis den valgfri Copy Card Reader er monteret, efter at du har ændret systemadministrator-id'et og systempinkoden
Systemadministrator-id'et og systempinkoden returneres til standardindstillingen "7654321".
0SS5-07X