Registrering af brugerdefineret papirformat

Du kan registrere op til tre hyppigt anvendte brugerdefinerede papirformater.
1
Tryk på <Papirindst.>.
2
Tryk på <Registrér brugerdefineret papir>.
3
Tryk på <Ikke registreret>.
Hvis papirformaterne <1> til <3> allerede er blevet registreret, skal du enten ændre eller slette indstillingen for at fortsætte. Fremgangsmåderne for ændring og sletning af disse indstillinger er beskrevet herunder.
Ændring af en indstilling
1
Tryk på det registrerede format, du vil skifte.
2
Tryk på <Rediger>, og gå videre til trin 4.
Sletning af en indstilling
1
Tryk på det registrerede format, du vil slette.
2
Tryk på <Slet>.
3
Tryk på <Ja>.
4
Angiv papirformatet.
1
Angiv længden på <X>-siden (kortere).
Tryk på <X>.
Angiv længden af <X>-siden ved hjælp af / eller taltasterne til at angive hele tal og brøkdele, og tryk derefter på <Anvend>.
2
Angiv længden på <Y>-siden (længere).
Tryk på <Y>.
Angiv længden på <Y>-siden, og tryk på <Anvend>.
 
3
Tryk på <Anvend>.
5
Tryk på papirtypen.
Valg af en registreret brugerdefineret papirindstilling
De papirformater, der er registreret i fremgangsmåden herover, vises på skærmen til valg af papirformat.
Ved valg af papirformatet til papirskuffen
På skærmen, hvor du angiver størrelsen på det papir, der er lagt i papirskufferne, vises de registrerede papirstørrelser. Angivelse af papirtype i papirskuffen
Når du vælger papirformat for universalbakken
Når du lægger papir i universalbakken, vises skærmbilledet, hvorpå du kan vælge papirformat for universalbakken. De registrerede papirformater vises på denne skærm. Angivelse af papirformat og -type i universalbakken
De registrerede papirformater vises, når du angiver papirets standardindstillinger for universalbakken. På skærmbilledet kan du vælge et af de viste formater som standardpapirformatet for universalbakken. Registrering af standardpapirindstillingerne for universalbakken
0SS5-015