Kontrol af status og log for afsendte og modtagne dokumenter

Statusserne og kommunikationsloggene for afsendte og modtagne faxdokumenter kan kontrolleres separat for afsendelse og modtagelse. Du kan kontrollere detaljerede dokumentoplysninger samt destinationer og sideantal, og du kan slette unødvendige dokumenter.
Når <Vis joblog> er angivet til <Fra>, kan du ikke kontrollere kommunikationsloggene.
Destinationerne under manuel afsendelse kan kontrolleres, fordi de ikke vises.
1
Tryk på .
2
Tryk på <Sendejob> eller <Modtagejob>.
3
Kontrollér statusserne og kommunikationsloggene for afsendte og modtagne dokumenter.
Sådan kontrollerer du statusserne for afsendte og modtagne dokumenter
1
Tryk på <Jobstatus>.
2
Tryk på det dokument, hvis status du vil kontrollere.
 <Status for sendejob>/<Status for modtagejob>
Viser en liste over de dokumenter, der sendes og modtages eller venter på at blive behandlet.
 <Detaljer>
Viser detaljerede oplysninger om det dokument, der vælges på listen. Hvis du har angivet flere destinationer, vises antallet af angivne destinationer på skærmen. Hvis du vil kontrollere oplysninger for flere angivne destinationer, skal du trykke på <Antal modtagere>. Hvis du finder et unødvendigt dokument, skal du trykke på <Annuller> eller <Slet> og trykke på <Ja>.
Sådan kontrollerer du kommunikationsloggene for afsendte og modtagne dokumenter
1
Tryk på <Joblog>.
2
Tryk på det dokument, hvis status du vil kontrollere.
 <Log for sendejob>/<Log for modtagejob>
Viser en liste over de dokumenter, der er blevet sendt og udskrevet. <OK> vises, når et dokument er blevet sendt eller modtaget, og <Fejl> vises, når et dokument ikke kunne sendes eller modtages, fordi det blev annulleret, eller der opstod en fejl.
 <Detaljer>
Viser detaljerede oplysninger om det dokument, der vælges på listen.

Hvis kolonnen <Resultat> viser et trecifret nummer
Dette nummer repræsenterer en fejlkode. Når der vises en fejlkode
0SS5-03K