Indstillinger for fax

 
Alle faxindstillinger vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
De indstillinger, der er markeret med "*1", er muligvis ikke tilgængelige eller kan variere eller have forskellige standardværdier alt efter det land, du bruger maskinen i.
Indstillinger, der er markeret med "*2", kan ikke importeres eller eksporteres via Brugerinterface til fjernbetjening.

Grundlæggende indstillinger

Angiv de grundlæggende indstillinger for brug af maskinen som en faxenhed.
Registrer enhedstelefonnummer
Registrer et faxnummer for maskinen. Registrering af faxnummeret og enhedsnavnet
Vælg linjetype (manuel) *1
Vælg telefonlinjetypen, der bruges til afsendelse af fax. Tilslutning af telefonlinjen
Impuls
Tone
Læg røret på-alarm
Vælg, om maskinen sætter en alarm i gang, når telefonrøret eller håndsættet (ekstraudstyr), der er sluttet til maskine, ikke er lagt på korrekt. Du kan også tilpasse alarmens lydniveau.
0 til 3

Funk.indst. afsendelse

Angiv indstillinger for afsendelse af fax.
Skift standardindstillinger
Angiv de anvendte indstillinger for afsendelse af fax. De valgte indstillinger bruges som standardindstillinger i forbindelse med scanning af dokumenter. Ændring af standardindstillingerne
Opløsning
200 x 100 dpi (normal)
200 x 200 dpi (fin)
200 x 200 dpi (foto)
200 x 400 dpi (superfin)
400 x 400 dpi (ultrafin)
 
Tæthed
Ni niveauer
 
2-sidet original
Fra
Bogtype
Kalendertype
 
Skarphed
Syv niveauer
Registrér enhedsnavn (Fax)
Registrer navnet på en virksomhed eller person. Registrering af faxnummeret og enhedsnavnet
Det registrerede navn sendes som afsenderoplysninger til modtageren. Afsenders terminal-ID
ECM-afsendelse
Aktiver eller deaktiver ECM (fejlkorrektionstilstand). ECM kontrollerer efter faxdatafejl og retter dem. Se ECM-modtagelse for at reducere fejl på modtagne faxbeskeder.
Fra
Til
ECM skal være aktiveret på både maskinen og den anden faxenhed, da fejltjek udføres på både den enhed, der sender og den, der modtager.
Selv når ECM er aktiveret, kan der opstå fejl på grund af telefonlinjens forhold.
Det kan tage længere tid end normalt at behandle data, når ECM er aktiveret, da fejltjek og rettelser udføres, mens dataene sendes.
Vælg pauselængde *1
Hvis du f.eks. foretager opkald ved at ringe "0 - (pause) - (telefonnummer)", kaldes 0 først og nogle sekunder senere telefonnummeret. Når du sender fax til udlandet, skal du angive destinationerne ved at ringe "(international adgangskode) - (landekode) - (områdekode) - (faxnummer)", men fortløbende numre, der indtastes uden pauser, genkendes muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde kan du tilføje en pause efter den international adgangskode eller faxnummeret. Hvis koden eller nummeret stadig ikke genkendes korrekt, skal du ændre pausens varighed. Hvis du ønsker anvisninger i, hvordan du angiver en pause, kan du se trin 3 under Afsendelse af faxer.
1 til 4 til 15 (sek.)
Autogenopkald *1
Angiv indstillinger fra automatisk genopkald, en funktion, der automatisk ringer op igen til faxnummeret efter flere minutter, hvis det første forsøg mislykkes, fordi linjen er optaget. Du kan angive, hvor mange gange maskinen genopkalder, samt intervallet mellem genopkald.
Fra
 
Til
Antal genopkald
1 til 2 til 10 (gange)
Interval for genopkald
2 til 99 (min.)
Genopkald, hvis der opstår fejl
Fra
Til
Afsenders terminal-ID
Angiv indstillinger for tilføjelse af afsenderoplysninger, herunder faxnummer og maskinens navn, til faxens sidehoved. Modtageren kan kontrollere, hvem der sendte faxen, ved at kigge på de tilføjede oplysninger.
Fra
 
Til
Printplacering
Inden for billedområde
Uden for billedområde
Markér nummer som: TEL/FAX
FAX
TEL
Kontrollér klartone før afsend. *1 
Vælg, om klartonen skal kontrolleres, før der ringes til et faxnummer.
Fra
Til
Initialiser standardindstillingerne
Initialiser brugertilpassede faxindstillinger, og gendan dem til deres standardtilstand.

Funktionsindst. for modtagelse

Angiv indstillinger for modtagelse af faxbeskeder.
ECM-modtagelse
Aktiver eller deaktiver ECM (fejlkorrektionstilstand). ECM kontrollerer efter faxdatafejl og retter dem. Se ECM-afsendelse for at reducere fejl på sendte faxbeskeder.
Fra
Til
ECM skal være aktiveret på både maskinen og den anden faxenhed, da fejltjek udføres på både den enhed, der sender, og den, der modtager.
Selv når ECM er aktiveret, kan der opstå fejl på grund af telefonlinjens forhold.
Det kan tage længere tid end normalt at behandle data, når ECM er aktiveret, da fejltjek og rettelser udføres, mens dataene sendes.
Indgående ringning 
Angiv indstillinger for den lyd, der giver dig besked om indgående faxbeskeder. Denne funktion er kun tilgængelig, når <Auto> eller <Fax/tlf. autoskift> er valgt for modtagetilstanden. Angiv, hvor mange gange et indgående opkald ringer, når maskinen modtager et faxopkald. Du kan også deaktivere indstillingerne for at forhindre det indgående opkald i at ringe.
Fra
 
Til
1 til 2 til 99 (gange)
Hvis du bruger denne funktion i <Auto>-tilstanden, skal du forbinde telefonen til maskinen på forhånd.
Fjernmodtagelse *1
Angiv indstillingerne for modtagelse af en fax ved hjælp af en telefon, der er sluttet til maskinen (fjernmodtagelse). Når der sendes en fax til maskinen, kan du modtage den ved blot at løfte telefonrøret og indtaste et specifikt id-nummer med telefonen. På denne måde slipper du for at gå helt hen til maskinen. Se Brug af en telefon til modtagelse af faxer (Fjernmodtagelse) for at få anvisninger i, hvordan man bruger fjernmodtagelse.
Fra
 
Til
00 til 25 til 99
Skift til automatisk modtagelse
Angiv indstillinger for automatisk modtagelse af en fax, efter maskinen har ringet i et angiven tidsperiode. Denne funktion er kun tilgængelig, når <Manuel> er valgt for modtagetilstanden. Med denne funktion kan du modtage faxbeskeder, selv når ingen har mulighed for at løfte røret.
Fra
 
Til
1 til 15 til 99 (sek.)

Printindstil. for modtagelse

Angiv indstillinger for udskrivning af modtagne faxbeskeder.
Print på begge sider
Angiv indstillinger for udskrivelse af modtagne faxbeskeder på begge sider af papiret.
Fra
Til
Reducer modtagestørrelse
Angiv indstillinger for reducering af billedstørrelsen på det modtagne dokument. Du kan vælge et automatisk reduktionsforhold, der reducerer størrelsen på det modtagne dokument til det ilagte papir. Du kan også vælge et forhold på en liste.
Fra
 
Til
Reduktionsforhold
Auto
97%
95%
90%
75%
Reduktionsretning
Vertikal/horisontal
Kun vertikal
Modtaget sidefod
Vælg, om der skal udskrives oplysninger, herunder dato og klokkeslæt for modtagelse, og sidetal nederst på modtagne faxbeskeder.
Fra
Til

Opstartsguide for fax *2

Vælg for at få vist en vejledning på skærmen om, hvordan man angiver indstillinger, herunder faxnummer og telefonlinjetype. Se "Sådan kommer du i gang" Konfiguration af startindstillingerne for faxfunktioner.
0SS5-09L