Foretage et opkald for afsendelse af faxer (Manuel afsendelse)

 
Du kan afsende faxer manuelt ved afslutningen af en telefonsamtale. Når du hører et bip i telefonen, betyder det, at modtageren prøver at modtage dine faxer. Tryk på for at sende dine faxer.
Du skal først slutte din telefon eller håndsættet (ekstraudstyr) til maskinen.
1
Placer dokumentet/dokumenterne. Placering af dokumenter
Maskinen kan ikke automatisk scanne begge sider af dokumenterne i forbindelse med Manuel afsendelse.
Når dokumentet er placeret på glaspladen, kan der kun sendes én side.
2
Tryk på <Fax>.
3
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Forskellige faxindstillinger
4
Indtast modtagerens faxnummer.
5
Bed modtageren om at indstille sin faxmaskine til at modtage dine faxer.
Hvis du hører et bip, kan du gå videre til trin 6.
6
Tryk på , og læg røret på.
0SS5-038