Angivelse af papirkilde

 
Hvis du vil udskrive på specifikt papir, skal du angive den papirkilde, der indeholder det papir, du vil bruge.
Før du udskriver, skal du angive papirformatet og -typen for det papir, der er lagt i papirkilden.
Fanen [Papirkilde] Vælg [Papirkilde] i [Vælg med] Vælg den papirkilde, der indeholder det papir, du vil udskrive på, i [Papirkilde] [OK]
Når en papirkilde er blevet valgt, bliver den lilla på illustrationen af den maskine, der vises på computerskærmen.
Udskrivning af specifikke sider på andet papir
Du kan udskrive specifikke sider i et dokument, f.eks. hvis du vil udskrive en folders omslag på farvet papir. I så fald skal du lægge det farvede papir til omslaget i universalbakken og lægge almindeligt papir til resten af folderen i papirskuffen. Angiv derefter papirindstillinger på printerdriveren.
 
[Vælg med]
Som i eksemplet ovenfor skal du vælge [Papirkilde], hvis du vil bruge bestemt papir til bestemte sider.
 [Papirvalg]
Vælg, hvordan papiret skal angives, f.eks. [Forskellig for forside og øvrige]* eller [Forskellig for første, anden, øvrige og sidste]. Angiv også, hvilket papir, der skal bruges til omslaget og de øvrige sider.
 
* Du kan vælge denne mulighed, når du vælger [Forderudskrivning] i [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning] i fanen [Grundlæggende indstillinger]. Folderudskrivning
0SS5-04K